Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Stora mängder mikroskräp släpps ut från reningsverken
  IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie undersökt hur mycket mikroskräp som släpps ut från några svenska avloppsreningsverk. Enligt mätningarna är det stora mängder av små plastpartiklar, 0,02 millimeter eller större, som släpps ut med avloppsvattnet i haven.
 • | nyhet
  Miljöpolitikens spelplan – ny rapport från miljöforskningsberedningen
  För två år sedan tillsatte regeringen miljöforskningsberedningen med syfte att stärka banden mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Beredningens arbete rapporteras nu i form av boken Miljöpolitikens spelplan, som på torsdagen den 16 oktober lämnas till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Boken innehåller elva rekommendationer om den svenska miljöpolitiken.
 • | nyhet
  Växande intresse för gröna väggar
  Allt eftersom städerna förtätas, ofta på bekostnad av grönområden, ökar intresset för alternativa gröna lösningar i staden. Stadsodling och gröna tak börjar bli vanliga inslag, men det allra senaste är levande väggar.
 • | nyhet
  Utredning om byggnaders klimatpåverkan
  I september fick Boverket i uppdrag av regeringen att undersöka byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Bakgrunden är att flera nya utredningar, bland annat från IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att byggfasen står för en allt större andel av utsläppen i förhållande till driftfasen. Detta eftersom byggnader blir alltmer energieffektiva och utsläppen från uppvärmning minskar.
 • | nyhet
  Ny spjutspetsteknik för vattenrening utvecklad vid Hammarby Sjöstadsverk
  Ett nytt reningssystem för behandling av avloppsvatten för återanvändningsändamål eller andra höga reningskrav har lanserats av teknikföretaget Xylem Water Solutions (tidigare ITT). Forskning och produkttester har gjorts vid FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk som ägs av KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  "För en ren Östersjö måste vi vidta alla åtgärder"
  Årets Östersjöseminarium lockade över 100 personer. Seminariet handlade om åtgärdsarbete, innovation och samverkan för en hållbar Östersjöregion.
Nyhetsarkiv
Återställ