Vatten – vi rustar för framtida utmaningar

IVL Svenska Miljöinstitutet har en stark samlad vattenexpertis.
Ta hjälp av oss när du behöver en gedigen kompetens och helhetssyn på vattenfrågor.

Forskning och uppdrag för rent vatten och blå ekonomi

Vi arbetar med allt från avancerad vattenreningsteknik till utveckling av blå ekonomi. Forskning på miljöeffekter och analyser är grundläggande för vår verksamhet.

Utredningar och analys

På uppdrag av kommuner, länsstyrelser och företag genomför vi riskbedömningar, inventeringar och miljöutredningar över hur olika verksamheter påverkar våra grundvatten, vattendrag, sjöar och marina ekosystem. Vi levererar beslutsunderlag och rekommendationer för minsta möjliga miljöpåverkan.

Cirkulär vattenrening

På vår unika pilot- och demonstrationsanläggning Hammarby Sjöstadsverk utvecklar vi världsledande teknik för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten i nära samarbete med branschen. Tillsammans med Region Gotland och flera andra aktörer utvecklar teknik för att ta vara på regnvattnet.

Hållbar blå ekonomi

IVL har sedan många år en betydande marin verksamhet på Kristinebergs forskningsstation utanför Lysekil. Tillsammans med lokala och regionala aktörer tar vi fram metoder och teknik för hållbart vattenbruk, marin teknik och förvaltning av ekosystem.

Vattenforskning på djupet

Intensiv forskning om mikroplaster i Arktis

Mikroplast påträffas överallt i miljön: i djur, jordar, luft och vatten. Även haven och isarna i Arktis innehåller numera stora mängder mikroplast. Vad händer när isarna smälter och hur påverkar plasten ekosystemen? Det är frågor som forskarna letar svar på i flera pågående IVL-projekt.

Dags för sjösättning – har du koll på din båtbottenfärg?

Vid den här tiden på året råder full aktivitet i svenska fritidsbåtshamnar. Det skrapas, slipas, tvättas och målas. Hur ska du som båtägare tänka kring valet av båtbottenfärg?Vattenreningsverk

Digitala system för säkrare dricksvattenförsörjning

Klimatförändringar och urbanisering sätter press på dricksvattenproduktionen. Det IVL-ledda projektet DigiDrick har utvecklat innovativa digitala system som ska ge säkrare dricksvatten och rusta vattenproduktionen inför framtidens utmaningar.

lakvatten reningsverk

PFAS-förorenat vatten går att rena – men det kostar

IVL har i ett projekt testat olika tekniker för att rena PFAS-förorenat lakvatten från avfallsanläggningar. Resultaten visar att reningen är dyr men att den kan vara motiverad ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, så länge målet är att reducera PFOS eller de mest toxiska PFAS-ämnena.

Ledande inom avancerad vattenföringsmätning och hydrologisk modellering

Tillförlitliga vattenföringsdata är grundläggande för att kunna dra korrekta slutsatser inom såväl hydrologisk forskning som för samhällets vattenhantering. IVL har lång erfarenhet av konsult- och forskningsuppdrag inom avancerad vattenföringsmätning och hydrologisk modellering och är ledande inom området.

IVL använder bland annat ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) ett avancerat ekolod för att mäta flöden i vattendrag.Instrumentet mäter hastigheten på partiklar i vattnet med hjälp av dopplerprincipen samtidigt som den mäter sin egen hastighet och djupet tvärs vattendraget.

IVL driver också forskning som involverar drönarteknik tillsammans med hydraulisk modellering av avbördningskurvor för att begränsa osäkerhet i vattenföringsdata och på så sätt utveckla en snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv metod för att mäta vattenflöden.

A man sitting by the river with his laptop on his knee

Vattenbruk, undervattensbuller och hållbar blå ekonomi

Händer som håller ostron

Ostron på var mans tallrik

Efterfrågan på ostron har exploderat. Sverige importerar varje år över 400 ton odlade ostron, främst från Frankrike. Men även i svenska vatten finns det gott om ostron. IVL utvecklar nu möjligheterna att odla både platta ostron och stillahavsostron under kontrollerade former.

Kvinna står vid vatten

IVL lägger örat mot vattenytan

Långvarigt buller från trafiken gör oss sjuka och stressade. Men hur är det med trafikbullret under ytan? Undervattensbuller får mer och mer uppmärksamhet, men vår begränsade kunskap inom området hindrar effektiva åtgärder och styrmedel.

Person kollar ner i vattentankar

Här växer hållbar blå ekonomi

Under 2019 startade 23 projekt på IVL som styr mot hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser. Uppdragen inom de marina näringarna utgör en allt större del av IVL:s verksamhet och på forskningsstationen i Kristineberg kommer de nu bli ännu fler.

Återanvändning av avloppsvatten

Tekniken för att rena avloppsvatten till dricksvatten finns idag. Som ett bevis på detta bryggde IVL ölet PU:REST tillsammans med Nya Carneigebryggeriet och Carlsberg Sverige.

– Svårigheten med att återvinna avloppsvatten är inte i första hand teknisk utan emotionell. Det återvunna vattnet är lika bra och säkert som vanligt kranvatten, säger Staffan Filipsson, vattenexpert och affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Tjänster vi erbjuder dig inom vatten

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Våra testbäddar, pilotanläggningar och demonstratorer

Storsudret

Storsudret

Gotland har vid flera tillfällen de senaste åren drabbats av akut vattenbrist. Framför allt är det de södra delarna av ön, Storsudret, som är mest utsatt. Målet med testbädden i Storsudret är att göra området självförsörjande på vatten, men det är lika intressant som testbädd för framtida uppskalning.

Kristineberg

Kristineberg center

Kristineberg Research and Innovation Centre är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE, Lysekils Kommun och Innovatum. Visionen för centret är att skapa ett nationellt och internationellt ledande centrum för marin forskning, innovationer och hållbar blå tillväxt.

Hammarby Sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk är en världsledande FoU-anläggning inom vattenreningsteknik. Anläggningen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH och används i både nationella och internationella forskningsprojekt samt som test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter.

Forskning inom vatten

Vatten ett av våra största verksamhetsområden

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sidan senast ändrad: 2022-05-20

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen