Close-up shot of blue color hazardous dangerous chemical barrels ,have warning signs on them warning about flammable liquid and corrosive.

Kemiska hälsorisker på arbetsplatser

Kemikalier som används i arbetslivet är inte bara en potentiell miljöbelastning utan också en del av arbetsmiljön på många arbetsplatser. IVL har expertkunskap och hjälper företag att göra rätt när det gäller att säkerställa en säker hantering.

För att kunna arbeta säkert och inte utsättas för hälsorisker, finns krav på att bedöma riskerna och vidta åtgärder som kontrollerar riskerna. Vi utför riskbedömningar för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

Våra experter arbetar löpande med att bedöma risker med kemiska produkter och följer kontinuerligt nya rön och lagkrav. Genom ett stort kontaktnät och olika uppdrag upprätthålls en kombination av vetenskapliga fakta och praktisk erfarenhet.

Vi hjälper dig med:

  • Riskbedömningar och rutiner för att säkerställa en säker kemikaliehantering
  • Bedömning av risker för enskilda kemikalier och rådgivning vid val av kemikalie
  • Rådgivning kring att ta bort eller ersätta farliga kemikalier i produkter mot mindre farliga alternativ (substitution)
  • Mätning av föroreningar i arbetsmiljön
  • Kartläggning av orsaker till höga exponeringar
  • Förslag till åtgärder

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev