1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-10-14] Utredning om byggnaders klimatpåverkan
Nyhet | 2014-10-14

Utredning om byggnaders klimatpåverkan

I september fick Boverket i uppdrag av regeringen att undersöka byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Bakgrunden är att flera nya utredningar, bland annat från IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att byggfasen står för en allt större andel av utsläppen i förhållande till driftfasen. Detta eftersom byggnader blir alltmer energieffektiva och utsläppen från uppvärmning minskar.

– I dagsläget är byggnaders energianvändning reglerad i nationell bygglagstiftning, medan miljöpåverkan för att bygga är helt oreglerad. Där finns det stora möjligheter att göra miljöförbättringar vid val av tekniska lösningar alla slags byggnadsverk, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och författare till rapporten ”Hållbar användning av naturresurser – andelen nedströms klimatpåverkan för byggnader”.

I rapporten har Erlandsson, med hjälp av livscykelanalys, jämfört hur tio nybyggda flerbostadshus påverkar klimatet under byggtiden och drifttiden. Resultatet visar att husens klimatpåverkan under byggtiden, inklusive materialtillverkning och markarbeten, är ungefär lika stor som deras påverkan under en beräknad drifttid på 50 år.

En annan rapport från IVA och Sveriges byggindustrier visar att byggandet är en lika stor miljöbov som bilarna. Sammantaget är det angeläget att förbättra kunskapsläget vad gäller byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, skriver regeringen. Det är viktigt att berörda aktörer som byggherrar, entreprenörer, kommunala tjänstemän i framtiden kan göra rätt val för att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Boverket ska dels kartlägga kunskapsläget men också titta på möjligheten att införa krav kring energi- och resursanvändning i produktionsfasen. Uppdraget ska redovisas om ett år.

Läs rapporten ” Hållbar användning av naturresurser – andelen nedströms klimatpåverkan för byggnader Pdf, 690.8 kB, öppnas i nytt fönster. ”.

För mer information kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev