Dotterbolag

IVL Svenska Miljöinstitutet har flera dotterbolag och samäger dessutom test- och pilotanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. IVL verkar i flera länder och har bolag i Kina och Indien.

Basta Online

Bastaonline AB ägs sedan 2007 till 60 procent av IVL och till 40 procent av Sveriges Byggindustrier. Bolaget är en kommersialisering av ett större forskningsprojekt om utfasningen av särskilt farliga ämnen ur byggvaror genom det så kallade Basta-systemet.

EPD International

EPD International AB är ett helägt dotterbolag till IVL sedan 2014. EPD International driver och förvaltar EPD-systemet som är ett system för verifiering och registrering av miljövarudeklarationer, Environmental Product Declarations, så kallade EPD:er.

Hammarby Sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk är en unik test- och pilotanläggning för test- och utveckling av tekniker för vattenrening. Målet är att få avloppsvatten att bli så rent att det går att återanvända. Anläggningen ägs gemensamt av IVL och KTH men verksamheten leds i stor utsträckning av IVL.

eBVD i Norden

eBVD i Norden AB ska underlätta arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidra till ett mer miljöanpassat byggande. Bolaget bildades av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrierna. Läs mer om eBVD här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möbelfakta

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. Bolaget ägs gemensamt av IVL och Trä- och Möbelföretagen, TMF. I Möbelfaktas databas hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i. Läs mer om Möbelfakta här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sino-Swedish Environmental Technology Development Center

Sedan mer än tio år tillbaka äger IVL företaget SEC, Sino-Swedish Environmental Technology Development Center Ltd, tillsammans med forskningsinstitutet Tianjin Academy of Environmental Sciences (TAES). 2014 etablerades även det helägda dotterbolaget IVL Environmental Technologies i Beijing.

Projektkontor i Indien

IVL har under många år bedrivit projektverksamhet i Indien, mestadels finansierat av Sverige, svenska företag och EU. I ett projekt finansierat av EU:s biståndsbudget har IVL varit rådgivare till Mumbai och Delhi om hur de ska lösa sina vatten- och avfallsproblem. 2019 etablerade IVL ett
ett kontor i Mumbai för att huvudsakligen fortsatt kunna arbeta med utveckling av vattenrening.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.