Pile of publication books or documents report papers.
 1. Startsida
 2. Publikationer

Publikationer

Ta del av vår forskning genom att söka bland IVL:s publicerade rapporter och artiklar. För att få tillgång till alla IVL:s publicerade publikationer, besök IVL:s portal på Digitala vetenskapliga arkivet, Diva.

Nedan kan du hitta våra senaste publikationer

 • Processmodellering för digitala tvillingar av framtidens avloppsvattenrening i Kungsbacka


  Kungsbacka kommun behöver bygga ut Hammargårds avloppsreningsverk för att bibehålla den ekologiska statusen i Kungsbackafjorden, trots en ökade belastning från tillväxten i Kungsbacka med omnejd. Kommunen ser en möjlighet att dra nytta av digitala tekniker för att effektivisera både byggprocessen och de färdiga reningsverken.Processmodeller har...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • HVO100 i ljuset av Sveriges och EU:s nya klimatpolitik


  I den här rapporten presenteras en analys hur marknaden för drivmedlet HVO100 kan utvecklas i närtid (2024–2027) och på längre sikt fram till 2030, samt vilken betydelse HVO100 kan få i ljuset av Sveriges och EU:s nya klimatpolitik. Rapporten är tänkt att fungera som underlag för aktörer som funderar på vilken roll HVO100 kan spela för deras...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vattenbruk och friluftsliv - Aktörers syn på intressekonflikter och möjligheter till synergier och samexistens


  Vattenbruk har i Sverige och EU lyfts fram som hållbar matproduktion med stor potential för framtiden. Denna rapport fokuserar på det extraktiva vattenbruket, vilket innefattar odling av musslor, ostron, alger, sjöpung och andra arter som inte kräver tillförsel av foder eller närsalter. I nuläget är vattenbrukssektorn i Sverige förhållandevis...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Verifiering av sterilisering i processen för materialåtervinning av plast


  Den nationella plastkartläggningen  visade att år 2017 användes över 813 miljoner engångsprodukter av plast inom hälso- och sjukvården i Sverige. Den största delen av detta avfall hanteras genom förbränning, och för att minska den miljöpåverkan detta leder till har ett antal initiativ tagits för att inkludera materialet i slutna kretslopp, där...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ny teknik för mätning av växthusgaser vid avloppsreningsverk : Vid behandling av kallt avloppsvatten och vid avsaknad av kväverening


  Utsläpp av lustgas (N2O) utgör en betydande andel av klimatpåverkan från avloppsreningsverk (ARV). Medan de genomsnittliga utsläppen av lustgas från avloppsreningsverk med kväverening bedöms generellt ligga på ca 1,6 % av inkommande kväve förväntas inga lustgasemissioner i avloppsreningsverk utan kväverenande aktivitet. Detta eftersom lustgas...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.