1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-04-28] Grön omställning ställer nya krav på arbetsplatsen
Nyhet | 2023-04-28
3 kvinnor pratar i köksmiljö

Anneli Julander (mitten) pratar arbetsmiljö med kollegorna Klara och Maria

Grön omställning ställer nya krav på arbetsplatsen

En hållbar arbetsmiljö är en viktig pusselbit i den gröna omställningen. När Sverige ställer om förändras både arbetsplatser och arbetsuppgifter, vilket medför nya utmaningar i arbetsmiljön. På internationella arbetsmiljödagen delar Anneli Julander, som är en av IVL:s arbetsmiljöforskare, med sig av några framtidstankar.

Internationella arbetsmiljödagen infaller den 28 april varje år. Dagen initierades av Internationella arbetsorganisationen ILO och blev en FN-dag 2003. Syftet är att uppmärksamma vikten av ett säkert, hälsosamt och hållbart arbetsliv.

För IVL Svenska Miljöinstitutet integreras arbetsmiljöfrågor i en stor bredd av vår forskning. Inför arbetsmiljödagen passade vi på att ställa några frågor till en av IVL:s arbetsmiljöforskare, Anneli Julander.

På vilket sätt är arbetsmiljö en viktig del i den hållbara omställningen?

– För att Sverige ska nå sina miljömål krävs en hållbar omställning av svensk industri. När omställningen diskuteras ligger ofta fokus på industriprocesser och utsläpp, men frågeställningar som relaterar till hur företagen även uppnår ett hållbart arbetsliv kvarstår. I omställningen är det därför mycket viktigt att dels motivera anställda att delta i processerna, dels att få företagen att förstå vilka utmaningar inom arbetsmiljöområdet som kan uppstå. Där kan IVL bidra med forskning och strategisk rådgivning.

Vilka arbetsmiljöfrågor är särskilt viktiga inför framtiden?

– En huvudfrågeställning för företagen handlar om att analysera behov av insatser för en säker arbetsmiljö i den gröna omställningen. Rekryteringsbehovet av rätt kompetens kommer att vara en stor fråga. Det krävs att företagen arbetar med både risk- och friskfaktorer, det vill säga ett sunt arbetsliv, för att kunna locka nya arbetstagare.

– Många tekniska och kemiska arbetsmiljöfrågor kommer behöva belysas. Att industrier går över till nya och delvis okända processmetoder kan medföra att medarbetare utsätt för nya exponeringar. Det kan exempelvis handla om nya processmetoder för välkända kemikalier eller metaller, alternativ kan vedertagen processteknik leda till exponering för helt nya kemikalier.

Vad arbetar IVL med inom arbetsmiljöområdet just nu?

– IVL driver flera olika forskningsprojekt som handlar om den gröna omställningen. Inom arbetsmiljö arbetar vi bland annat med ett projekt kring hur arbetsmiljön påverkas när elektronik och elektronisk utrustning ska samlas in, repareras och återbrukas på ett säkert sätt. Projektet studerar rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, säkerhetskultur och mätning av kemisk exponering.

– I ett annat projekt fokuserar vi på hudens exponering för allergiframkallande kemikalier, samt utvecklar mätmetoder för att mäta exponering på huden.

Fallolyckor bland vårdpersonal och orsakande faktorer studeras i ett annat projekt. Där tittar vi på hur fallolyckorna på bästa sätt kan förebyggas för att undvika sjukskrivningar till följd av fall.

För mer information, kontakta:
Anneli Julander, anneli.julander@ivl.se, tel: 010-788 66 63

Omställningslyftet: Coachning – Arbetsmiljö i den hållbara omställningen

 

Just nu erbjuder IVL coachning inom ”Arbetsmiljö i den hållbara omställningen” riktat till små och medelstora företag. Där hjälper våra skickliga arbetsmiljöexperter företag att nå en ökad förståelse för arbetsmiljöfrågorna vid hållbar omställning. IVL hjälper även till att identifiera deras viktigaste utmaningar och hur de kan gå vidare. Arbetet sker i samarbete med projektet Omställningslyftet, som finansieras av Tillväxtverket.

Läs mer om Omställningslyftet och anmäl ditt företag till coachning

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev