1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Digitalisering
 5. Digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning
Kvinna tittar på skärm med VR-glasögon

Digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning

Digitalisering öppnar upp för en mängd möjligheter, däribland att hitta nya och innovativa metoder att samla in, analysera och visualisera stora datamängder. Digitalisering kan också kan fylla en viktig funktion i utvecklingen av nya metoder för miljöövervakning och förvaltning inom myndigheter med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Under 2022 leder IVL fyra syntesprojekt som ska visa på digitaliseringens möjligheter i Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsarbete.

Bakgrunden till syntesprojekten är att Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ser potential i att utveckla myndigheternas förvaltningsarbete med stöd av digitalisering. Inför utformningen av ett forskningsprogram som ska stärka myndigheternas digitalisering vill de ha hjälp med att samla underlag om aktuell forskning, teknikutveckling och olika tillämpningar där digitalisering bidrar till:

  • Innovativ insamling av data med hjälp av digitala metoder och teknik.
  • Användning av stora datamängder med hjälp av digitala metoder och teknik.
  • Metoder och verktyg för dialog i en digital värld.

  Digitalisering för hållbar utveckling

  IVL har en aktiv roll i digitalisering för hållbar utveckling. IVL verkar för att samla och sprida kunskap om digitaliserings möjligheter inom olika branscher och sektorer. Vi utvecklar också nya smarta lösningar för allt från effektivisering och optimering av verksamheter och processer, hållbara produktion- och konsumtionsmönster, till innovativa metoder för datainsamling och dataanalys som kan fungera som stöd för hållbar utveckling.

  Fyra projekt med fokus på digitaliseringens möjligheter

  För att digitaliseringens möjligheter ska komma till sin fulla rätt och bli ett effektivt stöd för såväl förvaltning som utveckling och innovation behövs kunskaps- och erfarenhetsdelning. Bred och tvärdisciplinär samverkan är en annan viktig komponent i framgångsrik digitalisering. Något som de aktuella syntesprojekten ger utrymme för. IVL ser därför fram emot att på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ta fram synteser som innehåller kunskapssammanställningar gällande digitalisering inom följande områden:

  Då digitaliseringen har kommit olika långt inom olika sektorer kommer våra synteser också att innefatta information om hur erfarenheter av digitalisering inom andra områden kan föras över och bidra med kunskap inom miljöområdet. Synteserna kommer också att bidra till identifiering av områden där utvecklingspotentialen är störst och enklast kan tas tillvara inom de båda myndigheternas förvaltnings- och verksamhetsområden.

  Projektfakta

  • Digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning
  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Period: 2022 - 2022