1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Hållbar datadriven kustzonsplanering och förvaltning
Colourful beach huts in a row on the beach in Simrishamn, Skane, Sweden

Hållbar datadriven kustzonsplanering och förvaltning

Kustzonen är det område där land, hav och atmosfär möts och bildar komplexa och dynamiska ekosystem som förser otaliga djur- och växtarter med livsmiljöer, mat och skydd.
Hur kan vi utnyttja modeller och data för planering och förvaltning av kustzonerna?

Kustnära marina ekosystem över hela världen är hotade på grund av mänsklig verksamhet och klimatförändringar. För att bevara dem krävs noggrann planering och god kunskap om våra komplexa marina ekosystem.

Modeller kan vara effektiva verktyg för kustzonsplanering, eftersom de gör det möjligt att simulera scenarier och icke-invasiva experiment. Det är viktigt att ha tillgång till data av god kvalitet, både som indata och för att validera modellerna, för att modellresultaten ska hålla hög kvalitet. Det är dock ofta en utmaning att hitta bra dataunderlag.

Detta projekt ska identifiera, beskriva och utvärdera hur tillgängliga modeller och data kan kombineras och användas för att underlätta kustzonsplanering och -förvaltning.

Det ska kartlägga nya potentiella källor, allt från data som samlas in av medborgare till satellitdata. För att kunna utnyttja olika datakällor krävs standardiserande metoder för kvalitetssäkring och harmonisering. Projektet ska beskriva tekniska krav och utvärdera tekniska lösningar som kan underlätta arbetet med stora datamängder och modeller.

Syftet är att stödja en ekosystembaserad planering och förenkla tillståndsprocesser samt stärka omställningen till en hållbar blå ekonomi.

Projektfakta

  • Projektnamn: Hållbar datadriven kustzonsplanering och förvaltning
  • Projektpart: IVL
  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Budget: 800 000 kr
  • Period: 2022 - 2022