1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-02-27] Utsläppen från vägtrafiken ökade 2018
Pressmeddelande | 2019-02-27

Utsläppen från vägtrafiken ökade 2018

Efter flera års minskning ökade förra året koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Det visar preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken 2018 som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Trafikverket. Huvudorsaken är en ökande lastbilstrafik samt att andelen biodrivmedel inte har fortsatt öka. Totalt beräknas utsläppen ha ökat med cirka 0,5 procent, eller med 76 000 ton.

– Det är oroväckande att utsläppen ökar när vi istället behöver en kraftig minskning. Fler åtgärder behövs nu från regering och riksdag. Till exempel en miljöstyrande kilometerskatt för tung trafik som premierar så väl bättre fyllda lastbilar som mer tågtrafik. Gällande personbilarna är ett förändrat avståndsbaserat reseavdrag en sedan länge efterlängtad reform, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen minska med åtta procent årligen fram till 2030. Men de sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. Ökad lastbilstrafik på vägarna, rekord i antal sålda lastbilar och en minskad andel biodrivmedel i bränslet motverkar energieffektiviseringen inom personbilsflottan.

Beräkningarna visar att utsläppen från bensin- och dieseldrivna bilar ökade under både 2017 och 2018, samtidigt som bensindrivna personbilar återigen utgör den överlägset största andelen av nybilsregistreringen efter en ökning på cirka nio procentenheter. Genom den ökande andelen elbilar och laddhybrider kunde ändå det genomsnittliga utsläppet för nya personbilar hållas kvar på samma nivå som 2017: 122 gram/km vid blandad körning.

Utsläppsberäkningarna har genomförts med beräkningsmodellen HBEFA, Handbook Emssion Factors for Road Transport, vilka IVL hanterar sedan två år tillbaka.

Läs Trafikverkets och Transportstyrelsens gemensamma pressmeddelande här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om utsläppsberäkningarna i Trafikverkets PM Vägtrafikens utsläpp Pdf, 634.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Anders Roth, mobilitetsexpert IVL, anders.roth@ivl.se, tel.: 010-788 69 16
Martin Jerksjö, projektledare IVL, martin.jerksjo@ivl.se, tel:010-788 68 26
Marie Hagberg, avdelningschef för transportkvalitet, Trafikverket, tel: 010-123 00 64

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev