1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-04-28] Stor klimatnytta att äta mindre kött – men ändå svårt att nå utsläppsmålet
Pressmeddelande | 2016-04-28

Stor klimatnytta att äta mindre kött – men ändå svårt att nå utsläppsmålet

Minskad köttkonsumtion har stor potentiell klimatnytta – mycket större jämfört med att byta från nöt- och fläskkött till kyckling. Det visar en modell som forskare vid IVL tagit fram för att beräkna vilken effekt olika styrmedel kan få på den europeiska matkonsumtionen. Studien visar också tydligt att matområdet är en stor utmaning om vi ska lyckas nå utsläppsmålet på 2 ton koldioxid per person och år.

För att nå tvågradersmålet måste vi minska utsläppen från dagens cirka 9 ton koldioxid per person och år till cirka 2 ton. Bara matkonsumtionen i sig ger i dag upphov till mellan 2-3 ton koldioxidutsläpp per person och år.

– Mat är en viktig del av människors liv och för att åstadkomma förändringar måste vi sätta in åtgärder och ändra beteende längs hela värdekedjan, från producent till konsument. Befolkningsmängden inom EU ökar också vilket gör att det är en ännu större utmaning att minska utsläppen, säger Michael Martin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I EU-projektet Dynamix har han tillsammans med andra forskare från IVL studerat hur styrmedel kan leda till förändrad matkonsumtion och avfallshantering. Forskarna har tagit fram en modell och med hjälp av livscykelanalys beräknat miljöpåverkan för ett antal scenarier för åren 2030 och 2050.

I studien tittade de bland annat på ett scenario där konsumtionen av kött och mejeriprodukter skulle minska kraftigt – från dagens konsumtion, där 51 procent av det dagliga proteinintaget är animaliskt, till 35 procent år 2030 och sen till 25 procent år 2050. I det scenariot minskade utsläppen med mer än 40 procent år 2050. Forskarna tittade också på ett scenario där nöt- och fläskkött byts ut mot kyckling vilket gav en utsläppsminskning på 20 procent år 2050.

Studien visar också att det går att minska utsläppen av växthusgaser genom att minska deponeringen och förbränningen och istället producera mer biogas från matavfallet i Europa.

– Det scenario som hade störst effekt på utsläppen var att minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter. Om vi minskar köttkonsumtionen mycket så kan vi få ner utsläppen, men ändå kommer bara maten att stå för cirka 1,8 ton koldioxid per person. Då kvarstår det bara 0.2 ton för alla andra utsläpp vilket inte är rimligt, säger Michael Martin.

– Slutsatsen är att det går att minska klimatutsläppen till exempel genom att sätta in politiska åtgärder för att minska det animaliska proteinintaget. Men ska vi nå utsläppsmålet så räcker det inte, då måste vi kombinera det med andra styrmedel för att effektivt minska matavfallet, förbättra jordbruksmetoder, och för att styra mot en mer hållbar matframställning, säger Michael Martin.

Resultaten från Dynamix-studien har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Sustainability.

Läs artikeln här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Michael Martin, michael.martin@ivl.se, tel. 010-788 66 81

Dynamix ( Dynamic policy Mixes for Absolute Decoupling of Environmental Impact of EU Resource Use from Economic Growth ) är ett europeiskt forskningsprojekt med syfte att skapa dynamiska styrmedelspaket inom EU för att skilja resursanvändningens miljöpåverkan från den ekonomiska tillväxten. Målgruppen är beslutsfattare på europeisk och nationell nivå. Bakom Dynamix står av ett konsortium som leds av tyska Ecologic Institut och där IVL Svenska Miljöinstitutet samt sex ytterligare partner från olika delar av Europa deltar.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev