1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-11-26] IVL renar läkemedelsrester i stor skala
Pressmeddelande | 2014-11-26

IVL renar läkemedelsrester i stor skala

Fiskrens ska bli biogas och avloppsvattnet så rent att det i princip går att dricka. Det är planerna för Simrishamns reningsverk där IVL Svenska Miljöinstitutet nu ska testa ett batteri av reningstekniker i stor skala. En av de stora miljövinsterna är att få bort läkemedelsrester från vattnet.

Utvecklingsprojektet har fått finansiering inom det tredje steget i Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. I tidigare studier har IVL tillsammans med sina samarbetspartners testat ett antal tekniker för rening av läkemedelsrester, återvinning av vatten och framställning av energi, fosfor och andra näringsämnen. I det sista steget som nu inleds skalas projektet upp och siktar på att rena allt utgående vatten från Simrishamns reningsverk. Det ska göras med hjälp av ett innovativt system med flera olika reningstekniker – skivfiltrering, ozonbehandling och sandfilter eller aktivt kol. Efter det ska vattnet vara så rent att det i en senare del kan återföras i kretsloppet via infiltration till grundvattnet.   – En stor fördel är att vi kan få bort läkemedelsrester från vattnet, något som kan innebära stora vinster för miljön. Lyckas vi med det här har vi en innovativ exportprodukt som kan bidra till stor miljönytta runt om i världen samtidigt som många högkvalificerade arbetstillfällen kan skapas här i Sverige, säger Staffan Filipsson på IVL Svenska Miljöinstitutet. Genom att röta slam från reningsverket tillsammans med fiskrens kommer biogas att produceras som generar el till fryshusen för fisk. Vattnet från biogasanläggningen kommer att behandlas med hjälp av Anammox, bakterier hämtade från havsbotten som kan rena vattnet från kväve på ett energieffektivt sätt. – Om projektet blir framgångsrikt har vi kommit ytterligare en bra bit längre mot vårt mål att göra om våra reningsverk till produktionsanläggningar för nyttigheter. Vattenbrist finns överallt i världen i dag och det kommer att bli värre med klimatförändringarna och den fortsatt kraftiga urbaniseringen. Det här är en del av lösningen – att vi börjar se avloppsvatten som en resurs istället för som avfall, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet. Forskningsprojektet ”Morgondagens kommunala avloppsvattenrening – en produktionsanläggning av nyttigheter” kommer att genomföras i tät samverkan med Simrishamns kommun, företagen Nordic Water, Xylem, AquaQ och Cerlic, samt Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, KTH, Lunds universitet och Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Projektet delfinansieras av bland andra Vinnova och Region Skåne. För mer information kontakta: Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 010-788 65 43 Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75 Jan Lundmark, Simrishamns kommun, tel. 0709-81 92 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev