1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-11-14] Kunskapen om antibakteriella ämnen i varor undersöks
Pressmeddelande | 2012-11-14

Kunskapen om antibakteriella ämnen i varor undersöks

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Kemikalieinspektionen undersökt kunskapsläget gällande biocider i sportkläder, leksaker och andra konsumentprodukter. Importföretag, kommuner och intresseorganisationer tillfrågades i studien. Åtta av trettio importörer som tillfrågades vet inte om deras företag importerar varor som är behandlade med biocider. De säger sig dessutom ha otillräcklig kunskap i ämnet och efterfrågar tydligare information om vilka regler som gäller.

Kläder och textilier behandlade med antibakteriella ämnen sägs hålla bakterier och svettlukt borta och marknadsförs ofta under beteckningar som ”Behandlad mot dålig lukt”, ”Anti-odour” eller ”Hygienic protection”. Det förekommer bland annat i sportskor och träningskläder men även i leksaker. När plaggen tvättas läcker de bakteriedödande ämnena ut till vattenmiljön, vilket kan skada de organismer som lever där. Kunskapen om hur människor påverkas är bristfällig. I studien intervjuades importörer av fem olika produktkategorier; skor, sportkonfektion, bäddtextil, leksaker och byggmaterial för kök och badrum. – Frågorna gällde alla sorters biocider som har använts som bakteriehämmande i produkterna. Vi försökte kartlägga om de tillfrågade visste ifall biocider användes, vilka biocider som i så fall användes och vad de fyllde för syfte i varorna, säger Hanna Ljungkvist på IVL. Studien visar att kunskapsläget varierar bland importföretagen. Tolv av trettio tillfrågade företag säger att de inte importerar biocidbehandlade varor och de flesta av dem säger att det är ett medvetet beslut. Tio företag svarar att de importerar biocidbehandlade varor och åtta av de trettio tillfrågade importföretagen vet inte om de importerar behandlade produkter. Den sistnämnda gruppen säger sig dessutom ha otillräcklig kunskap i ämnet. Många efterfrågar tydligare information om vilka regler som gäller för biocidbehandlade varor. Informationsutbytet ses som begränsat, i viss utsträckning eftersom det saknas kunskap om detta hos leverantörsföretagen. I studien undersöktes också kunskapsläget hos miljöansvariga och konsumentsvägledare i kommunerna samt hos organisationerna Svenskt Vatten, Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Konsumenter. – Konsumentvägledarna hade generellt sett en lägre kunskapsnivå än de miljöansvariga i kommunerna. Det verkar också som att konsumentorganisationerna jobbar mer med frågan och ser den som ett problem i större utsträckning än kommunerna. De verkar få fler frågor och informerar även konsumenter mer aktivt. Studien är en del av en större kartläggning av biocider i varor som Kemikalieinspektionen genomför, vilket i sin tur en del av deras arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag, som är ett steg på vägen mot riksdagens miljömål Giftfri miljö. För mer information, kontakta Hanna Ljungkvist, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-788 68 99eller Lolo Heijkenskjöld, Kemikalieinspektionen, tel. 08-519 41 202. Studien Biocide treated articles – assessing knowledge levels finns att läsa här. Mer information om antibakteriellt behandlade varor finns också på Kemikalieinspektionens webbplats här.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev