1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-03-28] Nya lösningar kan minska vattenskador i fastigheter
Pressmeddelande | 2012-03-28

Nya lösningar kan minska vattenskador i fastigheter

Varje år inträffar cirka 6 000 skador efter översvämningar i källare som orsakas av baktryck i avloppssystem. Många skador kan undvikas med hjälp av tekniska lösningar och större kunskap. Det konstaterar IVL Svenska Miljöinstitutet i en ny rapport som tagits fram i samarbete med Svensk Försäkring.

Klimatförändringarna medför en ökad nederbörd. Det blir allt vanligare med häftiga skyfall. Sommaren 2011 föll till exempel 110 mm regn på en och en halv timme över Köpenhamn. Försäkringsbolagens skadekostnader uppgick till närmare 6 miljarder kronor. När kraftiga skyfall inträffar över städer når ofta avloppsnäten sitt kapacitetstak. Detta kan leda till att avloppsvatten tränger in i fastigheter vilket orsakar baktrycksskador. - Det finns flera tekniska lösningar, som under lång tid använts i andra länder, men kunskapen om dem och spridningen i Sverige är mycket begränsad, säger Mikael Olshammar på IVL Svenska Miljöinstitutet. I första hand handlar det om att vidta åtgärder för att minimera riskerna för bakvatten genom hållbar dagvattenhantering men olika bakvattenskydd kan vara en kostnadseffektiv lösning för att skydda utsatta fastigheter. De lösningar som utvärderas i rapporten är backventiler och uppfordringsanläggningar (pumpsystem). Försäkringsbranschen uppskattar att cirka 80 procent av de väderrelaterade översvämningsskadorna orsakas av baktryck. Det rör sig om cirka 6 000 skador per år till en kostnad av cirka 300 miljoner kronor. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Svensk Försäkring undersökt vilka lösningar som finns för att undvika bakvattenskador i byggnader. I rapporten, som publiceras i dag, finns information till fastighetsägare, kommuner, VA-huvudmän och andra intressenter. - Att få sin källare fylld med avloppsvatten är olustigt och dyrt. Detta problem ökar i takt med klimatförändringarna. Förutom den vägledning som rapporten ger bör kommunerna ta ett större ansvar för att identifiera och åtgärda områden med förhöjd risk för baktrycksskador samt informera utsatta fastighetsägare om vilka skyddsåtgärder som står till buds, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring. Ladda ner rapporten "Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar. För mer information kontakta: Mikael Olshammar, tel: 010-7886508 Anna Rudérus, pressansvarig, Svensk Försäkring, tel. 08-522 785 18

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev