1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-03-20] Projekt ska utveckla dricksvattensystem i Indien
Pressmeddelande | 2012-03-20

Projekt ska utveckla dricksvattensystem i Indien

IVL Svenska Miljöinstitutet startar nu ett projekt som ska utveckla ett distributionssystem för dricksvatten i kommunen Kurseong i nordöstra Indien. — Det är ett mycket viktigt projekt som vi startar. Att ha ett väl fungerande vattendistributionssystem är viktigt för både hälsa och tillväxt. Det är därför väldigt roligt att vi ska ta fram lösningar för att hjälpa Kurseong-borna med detta. Projektet är också en del i vår satsning i Indien där vi drar nytta av vår breda kunskap på vattenområdet, säger Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillgången till dricksvatten är ojämn och skapar problem för Kurseongs innevånare och företag. Många har därför tagit saken i egna händer, till exempel genom att dra egna ledningar till det befintliga vattensystemet, vilket har resulterat i härvor av rör av olika material som läcker, är dåliga för hälsa och miljön. Det har också medfört att det finns en marknad för lokala entreprenörer som drar egen vinning av det bristfälliga systemet och säljer vattnet till företag och innevånare. Vattendistributionssystemet fungerar helt inte, men nu vill kommunen ändra på det och inleder samarbete med Sverige för att få tillgång till teknisk, administrativ och kommunledningsexpertis. Projektet ska hjälpa kommunen med att testa, mäta och utvärdera vattendistributionen så att den ska fungera på ett ekonomiskt, tekniskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Frågor som ska utredas är vem som ska betala för systemet, hur modellen för finansiering ska utformas, vilka som ska stå för service och underhåll, hur de tekniska lösningarna ska se ut och hur man kan lösa sociala frågor som tilltro till systemet och jämställdhetsaspekter. — Vatten är en kvinnofråga i Indien. Det är en grundläggande rättighet för alla människor, inte endast en logistikfråga. Vattenförsörjning kräver råd och rön, långsiktig planering, delaktighet i beslutsfattande och hållbara finansieringssystem. säger Mattias W. Alisch, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. När utformningen av systemet är färdig är tanken att angreppssättet och metoden ska kunna mångfaldigas på många andra ställen. Det är därför viktigt att projektet involverar lokala företag, som till exempel de betydande teplantagerna, i planeringen så att de tillsammans med kommunen kan attrahera finansiering till nödvändiga investeringar och underhåll. I projektet ingår förutom IVL Svenska Miljöinstitutet även konsultföretaget Artamus, som är initiativtagare till projektet, samt Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi (IIIEE) vid Lunds universitet samt inte minst kommunen Kurseong. Utöver medfinansiering från parterna bidrar Sida med fem miljoner kronor till projektet som beräknas pågå fram till juni 2013. För mer information kontakta:  Johan Strandberg, biträdande projektledare, tel. 010-7886598 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev