Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Förnybara drivmedel kan drastiskt minska klimatutsläppen från sjöfart och flyg
  Alternativa sjöfarts- och flygbränslen kan spela en nyckelroll för att minska klimatutsläppen från transportsektorn. Det visar en studie där forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers undersökt framtida bränsleval och vilka som mest effektivt kan minska klimatutsläppen.
 • | pressmeddelande
  Stora skillnader i företagens arbete med biologisk mångfald
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt hur näringslivet arbetar och följer upp sitt arbete med biologisk mångfald. Resultatet visar att det är stora skillnader mellan företag av olika storlekar och mellan företag som har direkt eller indirekt påverkan på den biologiska mångfalden.
 • | pressmeddelande
  Produktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas
  Framtidens multitankstationer kan komma att producera fossilfri vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering som IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik gjort.
 • | nyhet
  Drivkrafterna ökar för att samarbeta om restvärme i Europa
  Trots att den skulle kunna täcka omkring 25 procent av hela EU:s uppvärmningsbehov så utnyttjas industriell spillvärme mycket lite idag. I en rapport för EU-projektet SoWhat har IVL kartlagt vilka drivkrafter det finns för att få till fler samarbeten mellan företag och industrier.
 • | nyhet
  Ny rapport om plast ger fakta och tips för minskad miljöpåverkan
  I Sverige använder vi mycket plast. Det ger stor påverkan på klimatet, inte minst genom att det mesta plastavfallet eldas upp. Vad kan man göra för att ändra det? IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med SCB har på uppdrag av Naturvårdsverket samlat fakta och praktiska tips.
 • | pressmeddelande
  Livscykelperspektiv kan hjälpa detaljhandeln att styra mot hållbarhet
  I samarbete med Apotek Hjärtat, Perrigo och IDUN Minerals har IVL tittat på hur livscykelanalys kan användas inom detaljhandeln för att minska klimatpåverkan. Studien visar att LCA-data har en viktig roll att spela, framförallt om kunskapen kommer in tidigt i processerna så att den används för att styra beslut om produktutveckling och inköp.
 • | pressmeddelande
  Så kan en marknad för negativa utsläpp skapas
  Negativa utsläpp kommer sannolikt att krävas för att Sverige ska nå klimatmålen. Forskare från IVL, Chalmers och Profu har utrett möjligheterna för negativa utsläpp genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS, från kraft- och fjärrvärmeanläggningar inklusive avfallsförbränningsanläggningar. I en rapport beskriver de hur man kan skapa incitament och finansiering för negativa utsläpp, men även vilka risker som finns och hur de kan hanteras.
 • | pressmeddelande
  IPCC-rapporten: Enbart omedelbara åtgärder de närmaste åren möjliggör klimatomställningen
  Vi har upplevt den största ökningen av växthusgasutsläpp i människans historia och om vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C krävs omedelbara multisektoriella åtgärder. Det sker dock betydande framsteg på många håll och möjligheterna att begränsa klimatförändringarna och uppnå synergier med andra hållbarhetsmål är stora på både kort och medellång sikt, skriver FN:s klimatpanel IPCC som idag släpper sin tredje delrapport.
Nyhetsarkiv
Återställ