1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-05-02] IVL utforskar åtgärder som kan minska miljöpåverkan från undervattensbuller
Nyhet | 2024-05-02

IVL utforskar åtgärder som kan minska miljöpåverkan från undervattensbuller

Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Ökad sjöfart och en intensiv trafik av fritidsbåtar påverkar djurlivet och miljön negativt. Trots det saknas effektiva åtgärder för att minska bullret. Det vill IVL Svenska Miljöinstitutet och samarbetspartners ändra på i två nystartade projekt.

– Det mest ihållande undervattensbullret orsakas av fartyg, men i dagsläget saknas drivkrafter för fartygsägare att göra något åt problemet, säger Torbjörn Johansson, undervattensakustiker och projektledare för nystartade InciteShip.

I projektet ska man ta fram ett system som kan användas för att belöna tysta fartyg. En ny typ av automatisk station ska mäta undervattensbuller från förbipasserande fartyg och resultatet samt den miljöpåverkan som det bedöms orsaka föras in i ett poängsystem. Tanken är att det sedan kan bli en del av Clean Shipping Index som poängsätter fartyg efter deras miljöprestanda. Miljöindexet som ägs av IVL sedan 2021 ligger till grund för hamn- och farledsavgifter, både i Sverige och i andra länder, och är ett verktyg för att välja mer hållbara sjöfartsalternativ.

– De mätdata vi tar fram i InciteShip kommer också att öka förståelsen för olika bullerkällor och hur bullret kan minska, säger Torbjörn Johansson.

Det andra nystartade projektet är DEMASK, ett EU-projekt som samlar forskare, beslutsfattare och aktörer i den maritima sektorn i flera länder runt Nordsjön, med syfte att få fram rekommendationer för hanteringen av undervattensbuller. Bland annat kommer man ta fram scenarier för hur bullernivåerna påverkas av olika åtgärder och skapa verktyg för att mäta och utvärdera vilka åtgärder som är mest effektiva.

– Från IVL:s håll kommer vi framförallt fokusera på undervattensbuller från fritidsbåtar i kustnära områden och hur det påverkar djur som lever där. Den frågan är extra viktig för Sverige som har en lång kustlinje och ett stort antal fritidsbåtar. Vi vill också få med påverkan på ryggradslösa djur som man idag vet lite om och därför ofta inte tar hänsyn till när man bedömer miljöpåverkan av undervattensbuller, säger Anna-Sara Krång, forskare i marin ekologi och projektledare vid IVL.

Projekten drivs i samverkan med nationella och internationella partners, myndigheter och fartygsägare. Målet är att ta forskningsresultaten hela vägen till genomförande av åtgärder. Projekten ska också till ökad kunskap om miljöpåverkan från undervattensbuller.

För mer information, kontakta:
Torbjörn Johansson, torbjorn.johansson@ivl.se, tel. 010-788 67 02
Anna-Sara Krång, anna-sara.krang@ivl.se, tel. 010-788 69 12

InciteShip Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utförs i samverkan med Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Det finansieras av Trafikverket och pågår 2024–2026. DEMASK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utförs i samarbete med nio partners från fyra länder. Det finansieras delvis av Interreg Nordsjöprogrammet och Havs- och vattenmyndigheten och pågår 2024–2026.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev