1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-11-11] Cirkulära lösningar underutnyttjad klimatåtgärd i byggnader
Nyhet | 2022-11-11
kontorsyta med flera skrivbord

Cirkulära lösningar underutnyttjad klimatåtgärd i byggnader

Klimatpåverkan från byggnader sker både under själva byggfasen och när byggnaden används. Med mer återbruk och delning går det att kraftigt minska utsläppen från både byggfasen och användningsfasen, det skriver IVL-forskarna Steve Harris och Érika Mata i en ledare i den ansedda tidskriften Resources, Conservation and Recycling.

– Delning kan dramatiskt minska klimatpåverkan från byggsektorn och minska behovet av att bygga nya byggnader. Det kan handla om att dela kontorsyta i högre grad och återbruka byggmaterial, säger Steve Harris, som tillsammans med Érika Mata, har varit redaktör för utgåvan.

Temanumret omfattar nio artiklar som bland annat handlar om affärsmodeller för cirkularitet, utvärderingar av åtgärder och styrmedel, taxonomi och skalbara exempel.

Att det är både ekonomiskt möjligt och miljömässigt fördelaktigt att öka de cirkulära lösningarna är tydligt. Men för att nå dit behövs större kunskap och medvetenhet om fördelarna, samt stöd och bättre kommunikation mellan aktörer, sammanfattar flera av artikelförfattarna.

– Den svenska byggnadsbranschen gör bra ifrån sig inom vissa områden, bland annat genom att använda trä som byggmaterial hellre än stål, och vi har några riktigt bra och välkända stadsdelar som Västra Hamnen i Malmö med en hög nivå av hållbarhet. Men det är isolerade fall. Vi behöver se till att cirkularitet och delning blir standard, säger Steve Harris.

Enligt klimatpanelen IPCC:s senaste rapport måste de globala utsläppen från byggnader minska med mellan 50 och 90 procent till 2050 om vi ska ha en chans att klara tvågradersmålet.

I dag utgör utsläppen från enbart användningen av byggnader sex procent de globala växthusgasutsläppen - utsläpp som uppstår framför allt i samband med uppvärmning samt el- och vattenförbrukning. Räknas även utsläpp som uppstår i samband med byggfasen in står byggsektorn för hela 17 procent av de globala utsläppen.

Gå till utgåvan av Resources, Conservation and Recycling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (open access till och med 8 december)

För mer information, kontakta:

Steve Harris, tel. 010-788 69 11
Érika Mata, tel. 010-788 68 39

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev