1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-12-16] Revision – en väg till bättre miljöinformation
Nyhet | 2021-12-16
Han holding a symbol of a green house

Revision – en väg till bättre miljöinformation

IVL:s dotterbolag Basta arbetar för att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Idag är närmare 500 svenska och internationella tillverkare anslutna till systemet och i databasen finns över 170 000 bygg- och anläggningsprodukter som klarar Bastas högt ställda miljökrav. Som kvalitetskontroll tillämpar Basta ett revisionssystem med tredjepartsgranskning – det gör arbetet med utfasning mer strukturerat.

– Styrkan med Basta är att vi ger företagen verktyg och stöd i arbetet med att fasa ut farliga ämnen från deras produkter. Revisionerna är vårt sätt att kontrollera informationen i databasen, men lika viktigt är den hjälp som företagen får att strukturera och hitta effektiva arbetssätt, säger Sussi Wetterlin, vd för Basta.

Bastas krav vad gäller kemiskt innehåll går länge än lagstiftningen men grundar sig på Kemikalieinspektionens Prio-guide samt CLP- och Reach- förordningarna. De tillverkare och producenter som är anslutna till systemet ansvarar för att dokumentera det kemiska innehållet i sina produkter och stämmer sedan av innehållet mot Bastas olika kriterienivåer. Därefter registreras produkterna i en publik och öppen databas. Databasen är en av branschens största och innehåller i dagsläget över 170 000 bygg- och anläggningsartiklar. I systemet finns även ett digitalt verktyg för loggböcker.

Som kvalitetskontroll tillämpar Basta-systemet ett revisionssystem med tredjepartsgranskning. I revisionen kontrolleras företagens dokumentation och bedömningsunderlag men lika viktigt är kontroll av kompetensen hos den som registrerat och de rutiner som företaget har.

Till sin hjälp har Basta ett antal erfarna externa revisorer som följer en arbetsgång där mer än 20 olika punkter kontrolleras.

– De företag vi besöker är ofta positiva och ambitiösa, men vi ser också ett behov av att de får hjälp med att strukturera sitt arbete för att få bättre kontroll på innehållet i sina produkter. Vi har dessutom möjlighet att revidera företagens underleverantörer då de också sitter på mycket innehållsinformation. Det ger oss som revisorer en möjlighet att kvalitetssäkra på en tillfredställande nivå, säger Johanna Wachtmeister från företaget Trossa, mångårig revisor i Basta.

Kemiskt innehåll i fokus

Eftersom Basta går längre än lagstiftningen och ställer krav på detaljerad information om kemiskt innehåll i varor, material och kemiska produkter blir revisionsarbetet ännu viktigare eftersom det också tar hänsyn till konfidentiell information och immateriella rättigheter.

– Vi har varit anslutna till Basta-systemet under många år och har blivit reviderade flera gånger. Vi har ett starkt miljöfokus i allt vårt arbete och Bastas revisioner har varit en viktig del i att kvalitetssäkra den del som rör kemiskt innehåll, säger Åsa Lidström, hållbarhets- och kvalitetschef på företaget Camfil i Sverige.

Idag har Basta utfört närmare 600 revisioner och omrevisioner.

– Kemiskt innehåll måste fortsatt vara i fokus för företagen och här är Basta med och säkrar att informationen håller den höga nivå som marknaden kräver och förväntar sig, säger Sussi Wetterlin.

För mer information om Basta, kontakta:
Sussi Wetterlin, sussi.wetterlin@ivl.se, tel. 010-788 66 82
Paulina Rode-Kemlo, paulina.rodekemlo@ivl.se, tel. 010-788 66 53

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev