1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-09-16] Detaljhandeln ska bli mer hållbar med hjälp av livscykelanalyser
Nyhet | 2021-09-16
Pharmacy health care and medicine.

Detaljhandeln ska bli mer hållbar med hjälp av livscykelanalyser

I samarbete med Apotek Hjärtat, Perrigo och Idun Minerals ska IVL titta på hur detaljhandeln kan använda kunskap från livscykelanalyser för att minska klimatpåverkan från produkter. Syftet är att driva på förbättringar och stötta branschen att ställa om till en mer hållbar affärsmodell.

– Det blir intressant att se hur livscykelanalyser kan användas inom detaljhandeln för att minska miljöbelastningen från konsumtion. Studien ska också bidra till att öka förståelsen för apoteksprodukters klimatpåverkan genom hela livscykeln, säger Susanne Lundberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med hjälp av livscykelanalyser kan man få en helhetsbild av hur stor den totala klimatpåverkan är under en produkts livscykel, från råvaruutvinning via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen. Informationen kan användas av olika aktörer, till exempel som beslutsunderlag. I det aktuella projektet är det fokus på detaljhandeln och hur livscykelanalyser kan användas som underlag för att förbättra miljöprestandan hos produkter.

Målet med studien är även att förstå hur kunskapen från livscykelanalyserna på bästa sätt kan användas av företag inom detaljhandeln och längs hela varukedjan för att effektivt skapa miljönytta, samt att skapa en genomförandemodell för detta.

– Att få data är första steget. Det viktiga är sedan att få in LCA-kunskapen i beslutsprocesserna, så att den faktiskt används för att styra beslut genom hela kedjan, säger Åsa Nyblom, expert i miljösociologi vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kunskapen ska användas vid inköp och i samarbete med leverantörer och kunder.

Arbetet bedrivs under hösten 2021 och är tänkt som en förstudie för framtida projekt. Resultaten kommer att presenteras i en rapport som publiceras på IVL Svenska Miljöinstitutets hemsida.

För mer information, kontakta:
Susanne Lundberg, susanne.lundberg@ivl.se, tel. 010-788 65 32

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev