1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-10-07] Internationell innovationstävling: Zero Microplastics Challenge 2020
Nyhet | 2020-10-07
Havsbotten och vattenyta

Internationell innovationstävling: Zero Microplastics Challenge 2020

Har du en innovativ lösning som minskar utsläppen av mikroplaster från textiltvätt? Då hoppas vi att du vill delta i den internationella innovationstävlingen Zero Microplastics Challenge 2020 som arrangeras av RISE och IVL på uppdrag av Naturvårdsverket. Med initiativet vill vi skynda på utvecklingen och få ut nya lösningar på marknaden.

De senaste åren har förekomsten av mikroplaster i den marina miljön fått ökad uppmärksamhet. Partiklarna går sällan att se med blotta ögat men kan vara skadliga för djurlivet eftersom de uppfattas som föda och kan innehålla både tungmetaller och andra föroreningar. De finns flera källor till mikroplast men sett till textilsektorn i Sverige är det framförallt tvätt och slitage av syntetfibrer som sprider mikroplast till vattenmiljön.

– Trots att det uppmärksammades för flera år sedan att våra tvättmaskiner sprider mikroplast via avloppssystemet så kvarstår problemet. Att få bort den här källan till mikroplaster är en prioriterad fråga, men vi behöver skynda på utvecklingen. Med den här innovationstävlingen vill vi skapa en motor i det arbetet och få ut nya lösningar på marknaden, säger Sara Sköld, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tävlingen är öppen för alla som har en innovativ idé – både redan etablerade företag inom textiltvätt eller andra aktörer som kan bidra med innovativa idéer, till exempel startups. Utvärderingen av de olika lösningarna som lämnas in kommer att genomföras på vetenskaplig grund där de tre bästa bidragen väljs ut baserat på främst förmåga att rena mikroplaster vid bibehållen tvättförmåga, samt därutöver ett antal urvalskriterier.

De tre bästa bidragen utses och rangordnas med hjälp av en internationell expertjury. Samtliga utvalda lösningar kommer att få erkännande samt kommuniceras ut på marknaden. Fyll i blanketten och lämna in din ansökan här. Villkor och tävlingsregler hittar du här. Innovationstävlingen är en del av Naturvårdsverkets arbete med hållbar plastanvändning. Tanken är att bereda väg för införande av mikroplastkriterier i ekodesigndirektivet för tvättmaskiner avsedda för hushåll.

Läs nyheten på engelska.

För mer information, kontakta:
Johan Östling, projektledare RISE, johan.ostling@ri.se, tel. 073-327 76 62

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev