1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-09-28] LCA-expert invald i regeringens samverkansprogram om näringslivets klimatomställning
Nyhet | 2020-09-28
porträttbild på en man

LCA-expert invald i regeringens samverkansprogram om näringslivets klimatomställning

IVL:s medarbetare och livscykelexpert Sven-Olof Ryding har valts in i regeringens samverkansprogram om näringslivets klimatomställning. Samverkansgruppen ska skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar och bidra till näringslivets konkurrenskraft.

Sven-Olof Ryding deltar i temaområdet cirkulär och biobaserad ekonomi i en arbetsgrupp om upphandling. Arbetet har inletts med en kunskapsöversikt inom området.

– Det känns hedrande och otroligt bra att få vara del av det här. Dagens utmaningar är komplexa och tvärsektoriella och kräver samverkan över traditionella sektors- och- branschgränser. Jag vill bidra till att cirkulär upphandling ingår som en naturlig och väsentlig del i Sveriges samlade klimatarbete.

På IVL arbetar Sven-Olof Ryding framförallt med frågor som rör klimatanpassad och cirkulär upphandling. Sven-Olof Ryding grundade det internationella EPD-systemet, nu ett dotterbolag till IVL, som idag har kunder i 45 länder med sammanlagt nästan 2000 registrerade miljövarudeklarationer.

Syftet med regeringens program Näringslivets klimatomställning är att stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering med målet att kraftsamla för att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft för att möta de stora samhällsutmaningarna. Arbetet organiseras av näringsdepartementet och utgår från Agenda 2030 och Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp år 2045 och därefter negativa utsläpp.

Samverkansgruppen består av företrädare för näringsliv, akademi och civilsamhället och det offentliga samhället och har en rådgivande roll. Läs mer om regeringens strategiska samverkansprogram på regeringen.se.

För mer information, kontakta:
Sven-Olof Ryding, sven-olof.ryding@ivl.se, tel. 070-568 81 11

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev