1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-09-08] Hur säkrar vi hemleveranser på landsbygden under coronakrisen?
Nyhet | 2020-09-08
en tom väg vid landsbyggden

Hur säkrar vi hemleveranser på landsbygden under coronakrisen?

Hur kan vi säkra hemleveranser av mat och läkemedel till boende på landsbygden som tillhör en riskgrupp? Under Coronapandemin har frågan varit akut i många kommuner. I ett nystartat Vinnova-projekt tittar IVL på hur man kan skapa effektiva och miljövänliga lösningar genom samordning med andra transporter. Kommunerna Mora, Orsa och Herrljunga deltar som testpiloter i projektet.

Coronakrisen innebär stora utmaningar för äldre människor och personer med sjukdomar, som uppmanas att stanna hemma och därför inte själva kan besöka affärer och apotek. I storstadsområden kan dessa grupper välja hemleverans av matkassar och apoteksvaror. I små städer och på landsbygden finns däremot sällan detta alternativ.

– Transportvolymerna räcker helt enkelt inte till för att ge lönsamma leveranstjänster på landsbygden. Därför måste man hitta andra lösningar och utnyttja kapacitet i andra transporter som redan finns. Vår hypotes är att det går att skapa effektiva och miljövänliga hemleveranser men det krävs lite nya tankesätt och samordning mellan olika aktörer, säger Åsa Hult, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet kommer man att bygga vidare på hemleveranslösningar som har tagits fram under coronakrisen. I Orsa kommun har man till exempel tagit fram en lösning som bygger på frivilliga insatser av kommunens invånare.

– Lösningarna i kommunerna har tagits fram som krisåtgärder och behöver därför vidareutvecklas för att öka transporternas effektivitet och långsiktiga hållbarhet. Fler aktörer än idag kan också involveras som restauranger och butiker, säger Åsa Hult.

Målet är även att utnyttja kapacitet i transporter som redan finns i kommunerna. Som exempel på transporter som skulle kunna användas för hemleveranser nämner Åsa Hult leverans av mat till kommunernas verksamheter, färdtjänst och kollektivtrafik.

För att få till en effektiv samverkan ska projektet använda en digital plattform som kan anpassas efter lokala behov. Erfarenheterna från projektet kommer i slutet av projektet att sammanställas i en handbok med rekommendationer och förslag på arbetssätt som kan stötta kommuner och regioner i detta arbete. Lösningarna är tänkta att fungera även efter coronakrisen för hemleveranser på landsbygd i stort.

I projektet som finansieras av Vinnova deltar förutom IVL även Sveriges kommuner och regioner, Orsa kommun, Mora kommun, Fokus Herrljunga AB, Dalatrafik och Freelway AB.

För mer information, kontakta:
Åsa Hult, asa.hult@ivl.se, tel. 010-788 69 28

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev