1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-02-08] Nytt projekt ska förbättra LCA-modellering av återvunnet material
Nyhet | 2019-02-08

Nytt projekt ska förbättra LCA-modellering av återvunnet material

I framtidens cirkulära ekonomi kommer allt fler produkter bestå av återvunnet material och allt fler produkter kommer också att materialåtervinnas. Men hur ska återvunnet material värderas i ett livscykelperspektiv?

– Den här frågan har diskuterats sedan 90-talet. Det saknas fortfarande konsensus och en gemensam metodik i branschen, säger Tomas Ekvall, projektledare och LCA-specialist vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskare på Chalmers, KTH och IVL ska inom ramen för Swedish Life Cycle Center analysera och diskutera hur återvinning ska modelleras i livscykelanalyser och liknande miljöbedömningar. Projektet kommer också testa ett urval av metoder i särskilda fallstudier med företagen Essity, SSAB och Outokumpu och därefter undersöka möjligheterna att nå konsensus i metodfrågan i en större grupp företag, myndigheter och LCA-experter.

Resultaten kommer att bidra till den internationella harmoniseringen av LCA i exempelvis ISO-standarder och EU:s Product Environmental Footprint, PEF. Projektet pågår till 2020 och delfinansieras av Energimyndigheten genom forskningsplattformen Resource.

Läs mer på: www.lifecyclecenter.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Tomas Ekvall, tomas.ekvall@ivl.se, tel. 010-788 68 31

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev