1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-02-12] Kemikalier i förskolemiljön – före åtgärder
Nyhet | 2018-02-12

Kemikalier i förskolemiljön – före åtgärder

IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker förekomsten av hälsoskadliga kemikalier i förskolan i samarbete med Skolfastigheter i Stockholm (SISAB), miljöförvaltningen i Stockholms stad (Kemikaliecentrum), Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning och Stockholms universitet. Pilotstudien ska ge vägledning om vilka sätt som är effektiva för att minska förekomsten av farliga kemikalier i förskolemiljön och hur man därmed kan minska barns exponering för dessa ämnen.

I studien kartläggs och bedöms belastningen av farliga kemikalier i innemiljön i tre förskolor: en ny förskola som byggdes enligt SISAB:s miljöstyrningsrutiner, en äldre förskola som byggdes om enligt miljöstyrningsrutinerna och en förskola som ska tillämpa åtgärder för utfasning av farliga kemikalier enligt ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola” utarbetad av miljöförvaltningen i Stockholm. Åtgärderna ska utföras på första nivån vilket innebär bland annat att rensa bland plastleksaker.

Resultaten från det tredje delprojektet handlar om förskolan Korpen i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen. I denna förskola kommer kemikaliesmarta åtgärder att genomföras. Rapporten beskriver kemikaliebelastningen i förskolans innemiljö före åtgärderna.

– Vi har kartlagt olika ämnen som finns i förskolans luft, i damm och i material från framförallt golv och mattor men också från vilomadrasser, säger Sarka Langer, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ftalater och deras ersättningskemikalier som används som mjukgörare i plast, samt organofosfater som tjänar både som mjukgörare och flamskyddsmedel var de kemikalier som påträffades i högst halter av de undersökta ämnesgrupperna. Halterna var i samma storleksordning eller lägre än motsvarande halter av respektive ämnen i inomhusluft och damm från andra studier med undantag för halterna av ftalaten DiNP från golvmaterial samt bromerade flamskyddsmedel (BFR) i damm som var något högre än tidigare publicerade resultat.

Halterna uppmätta i denna studie låg på ungefär på samma nivå som de data som rapporterades i en svensk exponeringsstudie av barn i förskolemiljöer. Det innebär att exponeringen för dessa kemikalier i förskolan är låg.

– Vi har redan undersökt den nybyggda förskolan, den som skulle byggas om och nu förskolan Korpen före åtgärder. Nästa steg i pilotstudien är att undersöka den ombyggda förskolan samt förskolan Korpen efter åtgärder. Det blir spännande att se hur innemiljöns kemikaliebelastning har förändrats, säger Sarka Langer.

Ladda ner rapporten här. Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Sarka Langer, sarka.langer@ivl.se, tel. 010-788 68 97

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev