1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-06-16] Nya mobilitetstrender ställer om fordonsbranschens kompetensbehov
Nyhet | 2017-06-16

Nya mobilitetstrender ställer om fordonsbranschens kompetensbehov

Digitalisering, elektrifiering och självkörande system ställer nya krav på fordonsindustrin. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Business Region Göteborg kartlagt fordonsbranschens framtida kompetensbehov.

– Fordonsindustrin ser inte ut som den en gång gjorde. Vi går med stora kliv mot allt mer uppkopplade, automatiserade och fossilfria fordon, säger IVL:s Henrik Kloo, en av författarna till rapporten.

Genom att intervjua 24 företag inom eller relaterade till fordonsbranschen har IVL identifierat vilka trender som förmodas ställa om produktionen och marknaden framöver. Utöver självkörande, eldrivna fordon och inbäddade elektroniska system kommer också nya affärsmodeller starkt, tillsammans med lika snabb utveckling av produktionssystemen med bland annat automatisering och nya lättviktsmaterial.

Men stora utmaningar riskerar att bromsa utvecklingen – fortsatt bostadsbrist, viss tröghet i utbildningssystemet och inte minst konkurrens om spetskompetenser. Behovet av ingenjörer kommer att vara fortsatt väldigt stort, särskilt med kompetenser inom programmering, artificiell intelligens, mekatronik, elarkitektur och batteriteknologi.

– Fordons- och transportindustrin måste ha alla antenner ute både för sin överlevnads skull och för att klara omställningen till fossilfrihet. Med den här trendanalysen kan vi driva industrins hållbarhetsarbete framåt, säger Henrik Kloo.

Vi frågor kontakta:
Henrik Kloo, henrik.kloo@ivl.se, tel. 010-788 68 59  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev