1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-04-21] Flera miljövinster att använda sjöpung i fiskodlingar
Nyhet | 2016-04-21

Flera miljövinster att använda sjöpung i fiskodlingar

Genom att integrera fiskodling med odling av sjöpung och makroalger skapas ett lokalt cirkulärt produktionssystem som ska ge både hållbart producerad fisk, bioenergi och renare vatten. I havet utanför Lysekil pågår redan odlingen av sjöpung som nu ska vidareutvecklas i detta projekt.

De snabbväxande sjöpungarna växer på odlingsband nedsänkta i havet. Precis som blåmusslor får de sin näring genom att filtrera stora mängder vatten från plankton och bakterier, vilket gör att kväve och fosfor tas upp ur havet när de skördas. Tillväxthastigheten är cirka två centimeter per månad och det uppstår snabbt en betydande biomassa. I det demonstrationsprojekt som redan pågår i Lysekil odlas sjöpungarna för att bli biogas och ekogödsel. Det är det konceptet som IVL nu tillsammans med innovationsbolaget Marin Biogas, Lysekils kommun, fiskfodertillverkaren Raisioagro och fiskodlingsföretaget Bright Water Fish ska vidareutveckla för att skapa en integrerad akvakultur med fiskodling.

– Det finns flera fördelar med sjöpungar. De tar upp närsalter från havet och filtrerar också vattnet från parasiter vilket gynnar fiskodlingen. De tillhandahåller också näring till makroalgerna som växer snabbare, säger Mikael Olshammar, projektledare på IVL.

Genom att sjöpungarna tar upp näring kan nettobelastningen från fiskodlingen på havet minska kraftigt. Dessutom kan sjöpungen, förutom att användas som substrat för tillverkning av biogas, användas som proteinkälla till fiskfoder. Det finns en efterfrågan bland svenska fiskodlare på tillgång till hållbara foder som inte utarmar de marina resurserna och som kan ersätta fiskmjöl och sojabönor.

– Det här är ett pilotprojekt för att utveckla ett system för integrerad akvakultur. Det finns en stor outnyttjad potential att utveckla marina produktionssystem i Sverige med våra långa kuster, vilket också kan skapa viktiga arbetstillfällen på landsbygden.

Projektet som går under namnet Integrerad akvakultur – Innovativt marint produktionssystem har fått finansiering genom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation och ska nu etablera ett konsortium bestående av intressenter från hela värdekedjan för att bygga upp det integrerade systemet.

För mer information kontakta:
Mikael Olshammar, mikael.olshammar@ivl.se, tel. 010-788 65 08

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev