1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-04-05] Nya medarbetare på IVL
Nyhet | 2016-04-05

Nya medarbetare på IVL

IVL växer inom området biogas. I februari förvärvades företaget Biomil, som arbetar med hela värdekedjan inom biogasområdet, från substratfrågor med förbehandling via rötningsteknik och emissionsfrågor till användning av produkterna biogas och biogödsel. Vi hälsar våra fem nya medarbetare välkomna.

Marita Linné

Marita har arbetat inom biogasområdet sedan början av 80-talet med försök i laboratorium och pilotskala bland annat med halm, gödsel, organiskt hushållsavfall och tång som substrat. Sedan miljöbalken infördes 1999 har hon genomfört ett antal tillståndsprocesser för biogasanläggningar inklusive samrådsprocess, miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.

Anders Dahl

Anders har mångårig erfarenhet från biogasområdet. Redan 1979 konstruerade han sin första biogasanläggning. Under samma period arbetade han även med termisk förgasning av skiffer och trä. Inom biogasområdet har han arbetat med förstudier, för- och detaljprojektering, dimensionering, substratsammansättning samt laboratoriearbete.Den senaste tiden har han arbetat mycket med uppgraderingsanläggningar för biogas till fordonsbränsle med bland annat driftsättning och utbildning av driftpersonal.

Emelie Persson

Emelie Persson har jobbat på Biomil de senaste åtta åren innan hon förvärvades till IVL. Hennes specialområden är forsknings- och utvecklingsprojekt, processteknik och driftstöd till biogas-anläggningar samt biogödsel och slamhantering. Tidigare har Emelie jobbat som utvecklingsingenjör på Hydrotech.

Daniel Tamm

Daniel har arbetat med biogasfrågor både på den tyska och svenska marknaden. Mest jobbar han med processteknik där han fördjupat sig inom förbehandlingstekniker, rötning av substrat med hög TS-halt (torrötning) samt gasuppgradering till fordonsgas. På Biomil tog Daniel fram styrsystemet för företagets kontinuerliga labbreaktorer, vilka snart kommer att flyttas till Hammarby Sjöstadsverk.

Anders Hjort

Anders har jobbat på Biomil de senaste fyra åren. Hans specialområden har varit projektutveckling (finansering/riktning gällande biogasprojekt/biogasanläggningar), hållbarhetskriterier, marknadsanalyser och GIS. Anders har tidigare jobbat på Triventus Consulting, där han arbetade med fokus på biogas (förhandling, avtalsfrågor, affärsutveckling, tillstånd etc) men även med vindkraftprojekt (GIS).

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev