1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-08-06] Andrahandsmarknaden för textil ökar - nyinköpen minskar
Nyhet | 2014-08-06

Andrahandsmarknaden för textil ökar - nyinköpen minskar

Den svenska försäljningen av second hand-kläder och insamlade textilier ökade med sexton procent mellan 2011 och 2013. Under samma period minskade konsumtionen av nya textilier med nio procent.

– Det är en glädjande utveckling för miljön, men vi står fortfarande inför utmaningen att göra kretsloppen av textilier mer resurseffektiva. Fortfarande förbränns en stor del av de begagnade textilierna, säger Maria Elander, projektledare för rapporten som är beställd av Naturvårdsverket.

Textilproduktion är en resurskrävande verksamhet. För att framställa ett kilo bomullstextil krävs upp till 29 000 liter vatten och till en enda t-shirt går det åt omkring ett kilo kemikalier. Produktionen medför också stora koldioxidutsläpp.

Rapporten visar att runt 23 400 ton insamlade textilvaror återanvändes både 2011 och 2013. Däremot har andelen av dessa textilier som såldes och återanvändes inom Sverige ökat med 16 procent, motsvarade 0,9 kg per person 2013. Samtidigt har konsumtionen av nya textilier minskat med 9 procent och låg 2013 på 12,5 kg per person.

Det är framförallt välgörenhetsorganisationerna som dominerar marknaden med 87 procent av textilierna som sålts eller skänkts för återanvändning, även om försäljningen via näthandeln ökade med hela 33 procent mellan 2011 och 2013.

Metoden som togs fram i studien kan användas för att följa upp Naturvårdsverkets föreslagna etappmål för hållbar textilanvändning, vilket bland annat innebär att 40 procent av textilierna som sätts på marknaden ska återanvändas till 2020.

Bakom rapporten står av SMED, Svenska MiljöEmissionData, som är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstititet, SCB, SLU och SMHI.

Kontakt:
Maria Elander, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet, tel: 010-788 66 56

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev