1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-05-28] ”Klimatfrågan kräver blocköverskridande ramverk”
Nyhet | 2014-05-28

”Klimatfrågan kräver blocköverskridande ramverk”

Ett och ett halvt dygn efter att EU-valet avslutades möttes Åsa Romson (MP) och miljöminister Lena Ek (C) i en debatt på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Tillståndet i miljön den 27 maj.

Kanske var det närheten till EU-valet som gjorde att politikerna snarare bekräftade och fyllde i där den andra hade slutat, än att de på politikers vanliga vis, började bråka om vems fel allting är. Ovanligt var det i alla fall. De var överens om att klimatfrågan är den största utmaningen framöver och allt tyder på att de kommer att arbeta för att vi i Sverige kommer att få ett blocköverskridande klimatpolitiskt ramverk, ett ramverk som kommer att hålla över flera politiska generationer framöver; ungefär på samma sätt som att det finns en underförstådd överenskommelse om att tillträdande regering inte överskrider överenskomna ekonomiska budgetramar.

Lena Ek och Åsa Romson var också överens om att det finns en enorm potential för gröna jobb och innovationer som resultat av nytänkande inom bland annat basindustrin.

– Det finns fantastiska möjligheter att skapa hållbara kluster med skogen som bas, textilmassa eller nya kemikalier som exempelvis mer miljöanpassade mjukgörare. En trädstam innehåller 10 000 olika ämnen, vilket antyder många möjligheter, sa Lena Ek och fyllde på med livskvalitetsfrågor som tystnad och fågelsång.

– Jag håller med och skulle kunna fylla på med ännu fler möjligheter, men jag väljer i stället att peka på att det också krävs en tydlighet från politikerna så att innovatörerna vågar satsa, sa Åsa Romson.

Peringe Grennfelt, tidigare forskningschef på IVL som inledde konferensen, blickade bakåt och kunde konstatera att vi har klarat av att radikalt minska flera betydande miljöproblem under de senaste 30 åren.

– Mycket har blivit bättre, men det återstår dessvärre en hel del att göra. Vi har till exempel väldig lång väg att gå innan vi får en ren och frisk Östersjö, sa han.

John Munthe, som efterträtt Peringe Grennfelt som forskningschef, pekade på att kemikaliefrågan måste stå högt på agendan över miljöfrågor som måste hanteras.

– Det finns 143 800 nya kemikalier i ett förregister till Reach, som inte är kontrollerade alls, många kanske är harmlösa men vi vet inget om dem. Det är naturligtvis djupt otillfredsställande. Vi måste börja se på kemikalierna på ett helt annat sätt och där vi väger nytta mot risker.

– Det räcker inte med riskbedömningsverktyg, vi måste våga ställa frågan om vi verkligen behöver kemikalierna, sa han.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev