1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-05-28] Förenklad sopsortering gav blandat resultat
Nyhet | 2014-05-28

Förenklad sopsortering gav blandat resultat

Omkring 25 procent av innehållet i svenska soppåsar består av tidningar och förpackningar som istället för att gå till materialåtervinning går till förbränning. I ett försök att öka insamlingsnivåerna fick omkring 200 hushåll under ett års tid slänga såväl tidningar som förpackningar i plast, glas, papper och metall i ett och samma avfallskärl intill bostaden. Men skillnaden blev liten.

Både villor och lägenheter ingick i projektet. Den största förbättringen skedde bland villaägarna - vilka också oftast har längst att ta sig till en återvinningsstation - med en total insamlingsgrad på 75 procent. För lägenhetshushållen, som redan innan försöken hade fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar, blev resultatet något sämre än tidigare: 65 procent.

– Totalt sett fick vi ingen enorm förbättring. Nästan alla hushåll var nöjda men den stora vinsten tycks ligga i att slippa åka till en återvinningsstation för att lämna sorterat avfall, inte att slippa själva källsorteringen, säger projektledare Carl Jensen, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Motsvarande system där alla slags förpackningar slängs i samma kärl och senare sorteras maskinellt är vanliga i flera andra europeiska länder som exempelvis Tyskland och England. Mest anmärkningsvärt är kanske att insamlingsnivån för plastförpackningar var fortsatt liten, bara 30 procent.

– Det går inte göra det lättare för hushållen än såhär, ändå hamnar plasten fortfarande i restavfallet, säger Carl Jensen. Som ett resultat av projektet går nu IVL vidare med en beteendestudie som ska undersöka varför vi inte sorterar ut plast i större utsträckning.

För mer information:
Carl Jensen, projekledare, 010-788 68 92

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-08-03

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen