1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-03-21] Nytt nätverk ska främja export av miljöteknik
Nyhet | 2012-03-21

Nytt nätverk ska främja export av miljöteknik

Idag lanseras det nya nätverket Stockholm Cleantech som förenar miljöteknikföretag verksamma i Storstockholm. Tanken bakom nätverket, där IVL Svenska Miljöinstitutet har en central roll, är att miljöteknikföretagen genom samarbete ska nå större framgångar på exportmarknaden.

- Konkurrensen internationellt är hård. Men genom samarbete och gemensamma ansträngningar går det att sälja svensk miljöteknik på export. I Stockholmsregionen finns en koncentration av tekniskt avancerade företag som har stora möjligheter, säger Östen Ekengren, vice vd för IVL och ordförande i Stockholm Cleantech. Stockholm Cleantech öppnar idag med ett symposium med ett hundratal deltagare. Allan Larsson, tidigare bland annat finansminister, berättar om planerna för att göra Hammarby Sjöstad mer miljötekniskt avancerat, medan andra föredragshållare beskriver vad som krävs av teknik, marknadsföring och finansiering för att lyckas på de internationella marknaderna. I Storstockholmsregionen finns beprövade system som exempelvis teknik för vattenrening och avfallshantering liksom många företag som drivermiljöteknik utvecklingen framåt. Syftet med Stockholm Cleantech är att se till att företagen utbyter erfarenheter, samarbetar och får det stöd de behöver för att ta sig ut på världsmarknaden.   - Det här är en fortsättning på mycket arbete som vi tidigare gjort under andra namn och etiketter. Det har hittills varit mycket lyckosamt och Stockholm Cleantech kommer kunna bidra till att teknik och företag utvecklas vidare, säger Östen Ekengren. Bakom Stockholm Cleantech står IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, STING och Stockholm Business Region. För mer information kontakta: Hanna Eriksson Lagerberg, koordinator Johan Strandberg, projektledare Östen Ekengren, vice vd IVL och ordförande i Stockholm Cleantech

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev