1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-09-26] Sveriges största byggbolag uppmanar till användning av BASTA
Nyhet | 2011-09-26

Sveriges största byggbolag uppmanar till användning av BASTA

Nu gör Sveriges största byggbolag gemensam sak och uppmanar byggsektorns alla aktörer att bygga utan farliga ämnen genom att välja byggvaror som är BASTA-registrerade. BASTA är ett system, utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet i samverkan med Sveriges Byggindustrier, där byggprodukter utan farliga ämnen kan registreras.

Skanska, NCC, Peab Sverige, JM och Veidekke har gått samman och ska nu tillsammans med BASTAonline AB sprida den gemensamt framtagna broschyren "Hjälp oss att minska användningen av farliga ämnen!" i hela den svenska byggsektorn. Ladda ner broschyren här BASTA, www.bastaonline.se, är en söktjänst på Internet vars syfte är att medverka till utfasning av ämnen med farliga egenskaper från byggprodukter. BASTAonline AB är ett icke vinstdrivande bolag som ägs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och som drivs operativt genom avtal med IVL. För mer information kontakta Sussi Wetterlin, BASTA

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev