1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-01-21] Mer rening av massaindustrins utsläpp kan öka totala miljöbelastningen
Nyhet | 2011-01-21

Mer rening av massaindustrins utsläpp kan öka totala miljöbelastningen

Det är långt ifrån självklart att ytterligare reningssteg i massafabriker leder till miljöförbättringar. Tvärtom kan miljönyttan ätas upp helt av en ökad energi- och kemikalieanvändning, enligt en helt färsk IVL-studie.

I teorin kan man tänka sig att konstruktion, drift och underhåll av ett reningsverk belastar miljön mer än det vatten som ska renas. Likaså behöver en uppgradering av en fungerande rening, där avloppsvattnet redan behandlats med olika metoder, inte minska den totala miljöbelastningen. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med ÅF undersökt hur det ser ut i praktiken vid två svenska skogsindustrier som redan har långtgående mekanisk och biologisk rening.

Resultaten visar att det är långt ifrån självklart att de nya reningsstegen leder till miljöförbättringar. De reningstekniker som har undersökts är sand- och membranfilter samt kemisk fällning, och de ger alla ökad energiförbrukning och kemikalieanvändning vid drift och tillverkning samt ökade slammängder vid själva driften. Miljönyttan består i första hand av minskade utsläpp av kväve och fosfor från fabrikerna.

– Men de beräkningar som vi har gjort tyder på att det inte blir någon märkbar miljöförbättring i vattnen utanför de undersökta massafabrikerna, säger Mikael Malmaeus, forskare på IVL.

I studien har olika tekniker för att jämföra miljökostnad och miljönytta använts, bland annat ekonomisk analys och normering mot miljömål. Slutresultatet varierar bland annat beroende på vilket pris på utsläppsrätter av närsalter och koldioxid som antas, men väsentligen verkar de nya reningsstegen göra ungefär lika mycket skada som de gör nytta enligt de flesta testade scenarierna.

– Vår slutsats är att det behövs tydligare ställningstaganden till hur vi ska värdera olika samhälleliga miljömål, säger Mikael Malmaeus.

Ladda ner rapporten: Effekter av ytterligare reningssteg vid skogsindustrier Pdf, 837 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Mikael Malmaeus, mikael.malmaeus@ivl.se, tel. 010-788 65 80

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev