1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-01-14] Nya upphandlingskrav ska ge säkrare asbestsanering
Nyhet | 2011-01-14

Nya upphandlingskrav ska ge säkrare asbestsanering

Under hösten har flera fall av oseriös och farlig asbestsanering uppmärksammats i media. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu i samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnadsarbetarförbundet utvecklat ett underlag för upphandling av asbestsanering. Underlaget underlättar för företag att säkerställa att saneringen genomförs på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.

Asbest får inte längre användas i Sverige men kan fortfarande finnas kvar i fastigheter byggda kring 1970 och tidigare. Asbest användes bland annat för isolering i pannrum, av stålstommar och rör, i eternit och kakelfix. När fastigheter renoveras eller byggs om, kan byggnadsarbetare utsättas för asbest och asbest kan även spridas till omgivningen och till dem som vistas där. Dålig sanering innebär en cancerrisk för asbestsanerarna och kan innebära att asbest finns kvar i luften i fastigheten under lång tid efter saneringen, vilket utsätter andra som vistas i fastigheten för en risk. Därför finns strikta regler för hur asbestsanering ska gå till. Trots det har media på senare tid uppmärksammat flera fall där asbest saneras av oseriösa företag och outbildad personal. - Det är oseriöst, farligt och helt förkastligt, säger Ann-Beth Antonsson, professor och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som utvecklat upphandlingsunderlaget. Underlaget kan även användas vid upphandling av ROT-arbeten, för att tydliggöra vad som gäller om asbest påträffas under ROT-arbetet, vilket inte är ovanligt. Upphandlingsunderlaget är kort och enkelt att använda och består av fyra delar: Information till entreprenören om uppdragsgivarens krav på saneringen. Upphandlingskrav som kan infogas i förfrågningsunderlag i samband med upphandling. Avtalskrav som infogas i avtal om sanering Checklista för kontroll av att saneringen görs i enlighet med uppdragsgivarens krav. Underlaget finns fritt tillgängligt via Sveriges Byggindustriers hemsida och kan laddas ner härifrån . Utvecklingen av upphandlingsunderlaget har skett i samråd med Riv- och saneringsentreprenörerna inom BI och har finansierats av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. För mer information, kontakta Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev