1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-12-17] IVL leder nytt forskningsprogram om klimat och miljö
Nyhet | 2009-12-17

IVL leder nytt forskningsprogram om klimat och miljö

IVL har fått Naturvårdsverkets uppdrag att leda det nya forskningsprogrammet CLEO - Climate Change and Environmental Objectives.

I samarbete med andra ledande forskningsinstitutioner på miljöområdet ska IVL undersöka hur framtidens klimatförändringar kommer att påverka möjligheterna att uppnå miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen eutrofiering och Giftfri miljö. Programmet är brett och innefattar fältforskning samt utveckling och tillämpning av modeller för klimat, luftföroreningar, skogsmark och vatten. Forskningsprogrammet finansieras av Naturvårdsverket och har en budget på cirka 21 miljoner kronor under tre år. För mer information, kontakta  John Munthe.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev