1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-12-10] Nu startar Centrum för hållbar stadsutveckling
Nyhet | 2009-12-10

Nu startar Centrum för hållbar stadsutveckling

I januari 2010 startar Mistra Urban Futures i Göteborg, ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling som drivs av ett konsortium av sju starka aktörer, varav IVL Svenska Miljöinstiutet är en. Fem större pilotprojekt startas som ger en indikation på vad centrumet ska arbeta med, klimatpåverkat byggande är ett exempel.

Forskningsstiftelsen Mistra har nu godkänt budget och verksamhetsplan, vilket innebär att centrumet kan börja byggas upp och verksamhet kan komma igång redan i början av 2010. Förberedelsearbetet har pågått länge och interimspersonal har utsetts som börjar arbeta den 1 januari. — I nära samverkan mellan praktiker och forskare ska förstklassig, verkningsfull och relevant kunskap tas fram för beslutsfattare och medborgare, säger Henrik Nolmark, tillförordnad centrumledare för Mista Urban Futures. Centrumet ska bidra till att göra verklig skillnad för miljön och människors liv i världens städer. En av Göteborgskonsortiets främsta styrkor är just samarbetet mellan forskningen och den praktiska tillämpningen. — Vi ser fram emot det långsiktiga samarbetet med våra partner i Göteborg och det internationella perspektivet som kommer att prägla arbetet känns särskilt viktigt, säger Åke Iverfeldt, vice vd IVL Svenska Miljöinstitutet. Med Mistra Urban Futures etableras också ett internationellt nätverk, med verksamhet i Göteborg såväl som i Manchester, Kisumu i Kenya, Shanghai och Kapstaden. Centrumet ska erbjuda en arena för utveckling och överföring av kunskap, där samverkan med näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet ska utvecklas.Mistra Urban Futures finansieras av forskningsstiftelsen Mistra, tillsammans med konsortiets medlemmar: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens regionalförbund (GR), IVL Svenska miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. Det blev i dagarna klart att även Sida går med som finansiär, vilket också ger ytterligare en internationell partner i nätverket; African Centre for Cities (ACC) i Kapstaden.Centrumets omslutning beräknas bli runt drygt 20 miljoner kr under uppbyggnadsfasen åren 2010-2011, men en ökning till full skala planeras från 2012 med en budget på närmare 50 miljoner kr per år. Centrumet startar fem pilotprojekt redan första året: 1. Beslutprocesser för hållbar stads- och regionutveckling Här studeras förhållandet mellan beslutsfattare, medborgare och organisationer, utifrån erfarenheterna i arbetet med GR:s rådslagsprocess och den gemensamma framtidsbilden för kollektivtrafiken kallad K2020, den gemensamma visionen för Västra Götaland - "Det goda livet" och S2020, Göteborgs stads arbete med en socialt hållbar utveckling. 2. Klimatpåverkat byggande Projektet handlar om att bygga för minskad klimatpåverkan och att anpassa staden till klimatförändringarna. Studien inriktas på de centrala delarna av Göteborg, med Kvillebäcken som möjligt första studieområde. I arbetet medverkar bl.a. Göteborgs stad, Älvstranden Utveckling, IVL Svenska miljöinstitutet och Länsstyrelsen. 3. Delaktighet och kapacitetsbyggande Projektet undersöker hur delaktighet och lärande kan utvecklas med fokus på de nordöstra stadsdelarna i Göteborg. Arbetet hänger samman med Göteborgs stads "Vision Angered" och uppdraget S2020, liksom Göteborgs universitets och Chalmers satsning på en filial i Hammarkullen. 4. Affärsdriven hållbar utveckling Projektet studerar hur företag, forskare och myndigheter tillsammans kan hitta, bedöma och förverkliga affärsidéer som bidrar till hållbar utveckling. Genom detta projekt utvecklar Mistra Urban Futures också sina näringslivskontakter. Arbetet bedrivs bl.a. genom Västra Götalandsregionens nätverk för socialt ansvarstagande (CSR). 5. Urbana spel: Gemensamt lärande för hållbar stadsutveckling Projektet handlar om att använda spel och visualisering för att förstå staden som ett komplext system. I projektet samverkar bl.a. Centre of Visualization, Göteborgs stad och GRUL som är GR:s projekt om upplevelsebaserat lärande. Kontakter: Anna Jarnehamman, IVL Svenska Miljöinstitutet, anna.jarnehammar@ivl.se Henrik Nolmarktf. centrumledare 0707-77 72 55 henrik.nolmark@nodeonline.se Henriette Söderbergtf. vice centrumledare 0707-80 25 69 Henriette.Soderberg@stadshuset.goteborg.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev