1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-11-25] Enighet om utfasning av farliga ämnen i byggprodukter
Nyhet | 2009-11-25

Enighet om utfasning av farliga ämnen i byggprodukter

BASTA och Byggvarubedömningen har i en överenskommelse enats om en branschgemensam definition av vilka farliga ämnen som ska fasas ut ur nya byggprodukter. I och med överenskommelsen är nu kraven på produkternas kemiska innehåll för att bli registrerad i BASTA, och för att bli accepterad i Byggvarubedömningen, helt identiska. Bakom de båda systemen står stora delar av den svenska byggindustrin och ett stort antal ledande fastighetsägare. IVL Svenska Miljöinstitutet är huvud-ägare i BASTA.

Både BASTA och Byggvarubedömningen har under flera år haft fokus på utfasning av farliga ämnen, men med något olika definitioner av vilka ämnen som ska fasas ut. Likheterna har varit mycket större än skillnaderna och genom att göra vissa anpassningar i respektive system har man kunnat enas om en gemensam definition. Detta kommer att vara till stor nytta både för leverantörer som därmed får en enhetlig definition att inrikta sig mot vid utveckling av nya produkter, och för inköpare och beställare som får enhetliga kemikaliekrav att hänvisa till vid upphandling och inköp. Systemen bibehåller sina olika utgångspunkter för hur bedömningen av produkterna görs och kompletterar på så sätt varandra. I BASTA vilar ansvaret entydigt på leverantören att bedöma det kemiska innehållet i produkten och bekräftar att innehållet klarar kraven genom att själv registrera den i BASTA. Därmed är BASTA en tydlig tillämpning på den europeiska kemikalie-förordningen REACH. Byggvarubedömningen bedömer produkterna ur ett bredare livscykelperspektiv. Bedömningsunderlaget utgörs av materialleverantörernas deklaration enligt Kretsloppsrådets mall för Byggvarudeklarationer. Det är ett grundkrav för bedömning i BVB att leverantören har upp-rättat en sådan deklaration. — Vi är mycket nöjda med överenskommelsen och uppmanar alla leverantörer att registrera sina produkter i BASTA och att ha noggrant upprättade och aktuella byggvarudeklarationer till-gängliga, säger Jerker Nyblom och Lars Jarnhammar i ett gemensamt uttalande.BASTA kommer att införa de nya kraven med början i maj 2010 och Byggvarubedömningen inleder omgående en genomgång enligt de nya kriterierna av alla produkter i systemet. För mer information, kontakta Sussi Wetterlin, vd för BASTAonline AB.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev