1. Startsida
  2. Press
  3. [2006-05-05] "På heder och samvete"- Workshop om verifiering av miljökrav vid offentlig upphandling
Nyhet | 2006-05-05

"På heder och samvete"- Workshop om verifiering av miljökrav vid offentlig upphandling

Offentlig upphandling påstås ofta vara en pådrivande faktor för miljöarbetet. Men det finns många obesvarade frågor som exempelvis gäller uppföljning och verifiering av miljökrav. IVL driver för närvarande på uppdrag av Miljöstyrningsrådet ett projekt som syftar till att kartlägga olika typer av miljörelaterade verifikat samt föreslå förbättringar. Studien presenteras den 7 juni vid en workshop på Naturvårdsverket där deltagarna får möjlighet att lämna synpunkter som därefter inarbetas i slutrapporten.


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev