To the right: A hand holding a symbol of a house , to the left: another hand signing a paper.

Workshop – Hur kommer vi igång med cirkulärt byggande och återbruk i vår organisation?

Denna tjänst passar er som dels vill få övergripande få kunskap om cirkulärt byggande och återbruk och samtidigt applicera det i er egen organisation. Genom övningar och diskussion erbjuds ni en möjlighet att förstå hur just er organisation kan arbeta för att implementera frågan i er verksamhet.

Inledande kunskapspass omfattar drivkrafter, utmaningar och lösningar för återbruk i bygg- och fastighetssektorn i Sverige idag. Stort fokus på hur arbetsprocesser och metoder behöver förändras för att få till ett ökat återbruk. Därefter följer några inspirerande exempel, en övergripande orientering i de stödsystem som finns idag, med specifikt fokus på CCBuild.

Vid ett grupparbete löser deltagarna en uppgift som kopplar till den egna verksamheten. Vanligt är att fokusera på hur återbruk ska implementeras i den egna verksamhetsprocessen, eller någon specifik fråga kopplat till återbruksprocessen, till exempel upphandlingskrav, lager och logistik, återbruksmarknaden eller annat önskemål.

Målgruppen är bred, men kan vara operativa medarbetare inom organisationen, ledningsgrupper eller andra grupper som kommer i kontakt med cirkulärt byggande och återbruk, hos entreprenörer, fastighetsägare/utvecklare, arkitekter, konsulter och andra.

Workshopen är en halvdag (3 timmar) och hålls digitalt. Maximalt 20 deltagare, 10 rekommenderas.

Kostnad

Workshoppen debiteras med 40 000 kr exkl. moms.

Om önskemål finns kan utbildningen ske fysiskt på plats och då tillkommer särskild ersättning för kostnader som uppkommer kring detta, så som resor, restid och logi.

Fler utbildningar i cirkulärt byggande

Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan. Samverkan, kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte är viktiga framgångsfaktorer inom området. Läs mer om IVL:s utbildningar i cirkulärt byggande och återbruk.