1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Diffusionsprovtagare
  5. Beställning av diffusionsprovtagare
 Hornsgatan på Södermalm, Stockholm med biltrafik.

Beställning av diffusionsprovtagare

Beställningsinformation och prislista nedan gäller främst vid beställning av ett mindre antal provtagare (färre än 30 st), exempelvis inför miljöcertifiering och mindre arbetsmiljömätningar. Vid större beställningar och längre mätkampanjer, kontakta oss direkt för offert då andra priser kan gälla beroende på mätningens omfattning.

Prislista 2024

I priset för provtagarna ingår utskick av provtagare samt analysrapport. Fakturering sker direkt efter utskick av provtagare.

Prislista 2024
Typ av diffusionsprovtagare för beställning upp till 10 provtagare*Pris/provtagare
(exkl. moms) **
Kvävedioxid845 kr
Kväveoxid, NOx (kvävemonoxid + kvävedioxid)1 310 kr
Ammoniak990 kr
Svaveldioxid845 kr
Väteklorid990 kr
Ozon990 kr
Salpetersyra990 kr
Vätesulfid1 665 kr
Multiprovtagare stor (acetat+ formiat+SO2+HCl+HF)2 400 kr

Multiprovtagare liten (SO2+HF+HCl)

1 570 kr

Klorgas***

2 200 kr

Lättflyktiga kolväten (VOC)

2 830 kr

* Vid beställning av fler än 10 provtagare dras en rabatt på 5% av från det totala priset för provtagarna.
** IVL Svenska Miljöinstitutet reserverar sig för att priserna kan skilja sig från vad som anges i tabellen om majoriteten av provanalyserna kommer ske under nästkommande år.
*** Vid beställning måste också en provtagare för väteklorid beställas.


För att vi på IVL ska kunna hjälpa till med mätstrategi och relevant analys är det viktigt att vi förstår syftet med mätningarna. I beställningsformuläret kan ni fylla i den information som vi behöver.

I samband med din beställning vill vi bland annat veta följande:

  1. Syfte med mätning (t.ex arbetsmiljö, miljöbyggnad, utomhushalt)
  2. Ämnen som önskas mätas samt antal provtagare för varje ämne
  3. Sker mätningen inomhus eller utomhus?
  4. Stationsnamn (t.ex byggnad, gatuadress)
  5. Faktura- och leveransadress
  6. Om uppsättningsanordning önskas beställas. Ofta vanligt vid utomhusmätningar och personburna mätningar. Vid inomhusmätningar skickas alltid fästkuddar med.

För mer information om diffusionsprovtagning och offert, kontakta

Sara Weidolf

Miljöbyggnad
sara.weidolf@ivl.se
+46 (0) 107886833

Marta Segura Roux

Slutna utrymmen
marta.seguraroux@ivl.se
+46 (0) 107886919

Bo Sahlberg

Arbetsmiljö
bo.sahlberg@ivl.se
+46 (0) 107886662

Viktor Klemetz

Utomhusmätningar och övriga inomhusmätningar
viktor.klemetz@ivl.se
+46 (0) 107886836