Tre stycken ölflaskor med blå etikett.

En skål för hållbar vattenhantering

I maj 2018 lanserades Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten. Bakom initiativet stod IVL Svenska Miljöinstitutet i ett samarbete med Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg Sverige. Ytterst handlar det om att slå ett slag för en hållbar vattenhantering och skapa uppmärksamhet kring de svenska och globala vattenfrågorna.

– I en värld som hotas av vattenbrist ville vi visa att det redan i dag finns tekniker för att omvandla avloppsvatten till dricksvatten som är lika rent som vanligt kranvatten, säger Staffan Filipsson, vattenexpert och affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL har i flera år arbetat med att vidareutveckla olika vattenreningstekniker för att återvinna avloppsvatten. Tidigare studier visar att med rätt teknik kan avloppsvatten återvinnas både kostnad seffektivt och till en sådan kvalitet att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri – istället för att som i dag släppa ut det i sjöar och hav. Men att återanvända renat avloppsvatten som ett sätt att hushålla med våra vattenresurser är relativt nytt och anses fortfarande i många länder, bland annat Sverige, som en avlägsen lösning för framtiden.

Lika rent som kranvatten

– Svårigheten med att återvinna avloppsvatten är inte i första hand teknisk utan emotionell. Det återvunna vattnet är lika bra och säkert som vanligt kranvatten, men många är skeptiska till att dricka renat avloppsvatten, säger Staffan Filipsson. För att slå hål på fördomarna och få fler att upptäcka att återvunnet avloppsvatten kan bli en del av en hållbar vattenhantering tog IVL:s vattenexperter kontakt med Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad och frågade om de var beredda att hjälpa till att brygga en öl framställd av återvunnet avloppsvatten.

– När vi fick frågan av IVL kunde vi inte motstå utmaningen. Dessutom delar vi synen på att både producenter och konsumenter måste våga tänka annorlunda för att ta hand om jordens resurser, säger Chris Thurgeson, bryggmästare på Nya Carnegiebryggeriet.

Vattnet som används i ölet kommer från IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk där det har behandlats i en lång kedja av reningssteg. Efter noggranna kvalitetstester levererades vattnet till Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad och bryggprocessen tog vid. Några veckor senare såg ölet – som fick namnet PU:REST – dagens ljus. Intresset blev stort, nyheten fångades upp av en mängd olika medier både i Sverige och internationellt, och den lilla begränsade upplagan av ölet som fanns på Systembolaget sålde snabbt slut.

– Gensvaret vi fick var väldigt positivt. Många världen över har förstått budskapet, vilket har varit vårt syfte, säger Staffan Filipsson. Det här gjorde vi för att skapa ett bredare intresse för vattenfrågan och de problem vi står inför, som ett sätt att belysa hur värdefullt rent vatten är. Guld kan vi klara oss utan, men inte rent vatten.

På Sjöstadsverket Water Innovation Centre fortsätter IVL att testa och utveckla nya tekniker inom vatten- och avloppsområdet. Visionen för verksamheten handlar om att ta tillvara de resursersom avloppsvattnet innehåller och förvandla reningsverket till en produktionsanläggning som levererar rent vatten för återanvändning, bioenergi och rena närsalter som kan återföras till naturen.

– Att vi i Sverige utvecklar bra tekniker för återvinning av vatten är en av de viktigaste sakerna som vi kan bidra med för att nå de globala hållbarhetsmålen och minska effekterna av klimatförändringarna. Ligger vi långt framme här kan vi dessutom skapa arbeten och exportinkomster inom ett livsviktigt område, säger Staffan Filipsson.