Lastbil kör på väg och en EU-logga

Pappersindustrins restprodukter blir bränsle

EU-projektet Pulp and Fuel har som mål att tillverka biodiesel till en låg kostnad genom att ta tillvara på restprodukter från pappers- och massaindustrin. Detta görs genom förgasning och Fischer-Tropsch-syntes. Projektet ska bidra till att utveckla andra generationens biodrivmedel så att transportsektorns klimatgasutsläpp ska kunna minska på sikt.

Det finns flera processer för att förädla torra restprodukter från pappers- och massaindustrin, men det är en större teknisk utmaning att förädla våta restprodukter. Generellt sett är det både energikrävande och dyrt, bland annat på grund av att den våta restprodukten ska torkas.

Projektets mål är att utveckla biodrivmedel av restflöden från pappers- och massaindustrin till en låg kostnad genom att utnyttja synergier mellan våt och torr förgasning. En enkel, billig och robust förgasningsprocess ska utvecklas för att producera syntetgas av tillräckligt hög kvalitet för att använda den till produktion av diesel- och bensinliknande biobränslen med Fischer-Tropsch-syntes.

Istället för att torka våta restflöden såsom svartlut och slam, används superkritisk vattenförgasning. Detta görs i en testanläggning i Grenoble i Frankrike. Torra restflöden, framförallt bark, testas att förgasas i Piteå. Fischer-Tropsch-syntesen utvecklas sedan i Trondheim i Norge. IVL deltar i projektet och tar fram rekommendationer för vattenrening i anslutning till förgasningen. IVL gör även miljövärdering och ekonomisk värdering av de bränslen som produceras.

Projektfakta

  • Pulp and Fuel – Pulp and Paper Industry Wastes to Fuel
  • Budget: Totalt 5 MEUR, varav IVL:S del är 8 MSEK
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 818 011
  • Samarbetspartners: Commissariat à l’énergie atomique et énergies alternatives (CEA), Fibre-Excellence, Sintef, Rise ETC, Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL), Grenoble INP Pagora, Sofresid engineering, Top Industrie, Absiskey
  • Period: 2018 - 2022