1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Klimat
 5. Nordisk dialog om klimatkompensation
Vy från ovan över raffinaderi

Klimatkompensation som bidrar till Parisavtalets mål

Projektet ”Nordisk dialog om klimatkompensation” syftar till att sammanföra nordiska intressenter för att ta fram ett kunskapsunderlag om hur klimatkompensation kan genomföras på ett sätt som ger påtagliga bidrag till Parisavtalets mål. Dialogen ska utmynna i ett förslag på bästa praxis.

Klimatkompensation används av företag och länder i strategier för att snabbare kunna uppnå nettonollutsläpp eller till och med negativa utsläpp av växthusgaser. Samtliga nordiska länder har definierat tidsatta netto noll-mål och allt fler nordiska företag, städer och regioner gör detsamma.

Klimatkompensationsmarknaden kommer att genomgå stora förändringar som har att göra med att Parisavtalet tar vid efter Kyotoprotokollet. Samtidigt saknas det internationell översyn och koordinering och transparensen är i många fall begränsad.

Dialogen ska bidra till:

 • En gemensam kunskapsbas om nyckelfrågor och koncept som är centrala för klimatkompensation.
 • En syntes av relevanta nationella och internationella riktlinjer om klimatkompensation.
 • En sammanställning som förklarar nyckelbegrepp och -koncept.
 • Rekommendationer för en nordisk bästa praxis för klimatkompensation som är förenlig med Parisavtalets mål. Dels att begränsa den globala temperaturhöjningen till under 2 grader med marginal, dels att bidra till att styra finansiella flöden till investeringar som är förenliga med den omställning som krävs.

Kunskapsbasen och rekommendationerna kommer att kunna användas av aktörer på klimatkompensationsmarknaden som har behov av stöd i sina strategiska beslut.

Projektfakta

 • Nordisk dialog om klimatkompensation
 • Budget: 1 200 000 SEK
 • Finansiär: Nordiska ministerrådet genom arbetsgruppen för Klimat och luft.
 • Samarbetspartners: Perspectives, Carbon Limits, Tyrsky counsulting
 • Period: 2021 - 2022