Personer som arbetar på en byggarbetsplats

Återbruk Väst arbetar för ökat återbruk i byggbranschen

Projektet Återbruk Väst är en arena för samverkan mellan fastighetsägare, arkitekter, offentliga aktörer och forskare i Västsverige som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Projektet arbetar praktiskt och genomför flera fallstudier som gäller återbruk vid rivning, ombyggnad och nybyggnad och digitalisering av lager. Inom varje fallstudie ska en klimatberäkning genomföras i syfte att räkna på koldioxideffekterna av att tillämpa återbruk.

Återbruk Väst samarbetar med Centrum för cirkulärt byggande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som leds av IVL. Projektets parter använder dess inventeringsverktyg och marknadsplats för att sälja och köpa återbrukat material. Förhoppningen är att det inventerade byggmaterial som blir över i ett projekt kan nyttjas i ett annat i stället för att bli avfall.

Återbruk Väst ska bidra till

  • att dagens avfall ses som en effektiv resurs och möjlighet att minska miljö- och klimatpåverkan
  • att återbruk ses som ett normalt förfarande i byggprojekt och fastighetsförvaltning
  • att stötta en ny marknad med aktörer och tjänster relaterade till återbruk
  • att utveckla nya arbetssätt och samverkansformer som stödjer ett ökat återbruk och cirkulärt byggande


Återbruk Väst leds av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Chalmersfastigheter och Business Region Göteborg.

Projektfakta

  • Återbruk Väst
  • Budget: 4 MSEK
  • Finansiär: Stiftelsen IVL och Västra Götalandsregionen
  • Samarbetspartners: Akademiska Hus, Business Region Göteborg, Castellum, Chalmersfastigheter, Göteborgs stad, Johanneberg Science Park, Klövern, Tengbom, White och Västfastigheter
  • Period: 2019 - 2021