1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Hur rustar vi vårt byggnadsbestånd för framtidens klimat?
Västra hamnen i Malmö

Hur rustar vi vårt byggnadsbestånd för framtidens klimat?

Klimatet i världen kommer att förändras i framtiden. Hur påverkas det svenska byggnadsbeståndet av det? Detta ska man titta på i detta projekt, både vad gäller bostadshus och lokaler.

De renoveringsalternativ som finns idag kommer att ses över och utvecklas genom att man med simuleringsverktyg studerar framtida klimatscenarier och risken för skador på byggnader.

Renoveringsalternativens effektivitet utvärderas genom att fuktprestanda, potentiell energibesparing, minskning av CO2 utsläpp och ekonomiska effekter studeras. Det bästa renoveringsalternativet ska vara tillräckligt robust för framtidens klimat och troliga mer extrema väderförhållandena.

Projektet ska resultera i en metodik för att utvärdera konsekvenserna av framtidens klimat baserat på osäkerheterna i framtida klimatscenarier och olika föreslagna renoveringsalternativ.

Studien kommer att identifiera vilka renoveringsåtgärder och tekniker som är mest lämpade för att stå emot klimatförändringen, vilket är en av dagens viktigaste frågeställningarna för byggindustrin. Samtidigt som byggnaderna måste anpassas för framtidens klimat ska energianvändningen minskas.

Målet med projektet är att, med Sveriges byggnadsbestånd som fallstudie, driva på utvecklingen i andra länder så för att förändra byggindustrin i en mer hållbar riktning.

Projektfakta

  • Utvärdering av energistrategier vid upprustning av det svenska byggnadsbeståndet inför ett osäkert framtida klimat
  • Budget: 4 578 000 SEK
  • Samarbetspartners: Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet
  • Period: 2014 - 2018