fasaden på ett lägenhetshus

Energieffektiv renovering av Stockholms stad

Stockholm stad tar tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965.

IVL deltar tillsammans med Stockholm stad i det europeiska forskningsprojektet Nezer – Nearly Zero Energy Building Renovation. Projektet är en del av det europeiska forskningsprogrammet Intelligent Energy Europe och har som mål att öka andelen nära noll energirenoveringar, både i de länder som deltar i projektet och i övriga Europa.

Enligt färdplanen för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 bör befintlig bebyggelse i staden energieffektiviseras med i snitt drygt 30 procent. De tre allmännyttiga bolagen i Stockholm förvaltar cirka 8,5 miljoner kvadratmeter. Bolagen har förvaltningsplaner som möjliggör långtgående energieffektiviseringar – åtgärder som leder till en minskning av energianvändningen med över 35 procent.

För att underlätta arbetet ska en handlingsplan för nära noll energirenovering i Stockholm tas fram. Arbetet kommer att ske tillsammans med de andra europeiska städer som deltar i projektet: Rotterdam och Amersfoort i Nederländerna, Sestao i Spanien och Timisoara i Rumänien. Projektet pågår i tre år, och varje stad har en teknisk partner med sig och för Stockholms del är det IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Stockholm kommer fokus ligga på miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965. Tekniska, ekonomiska och sociala aspekter kommer att analyseras men även de lagar, regler och politiska beslut som påverkar ambitionen vid renovering idag.

Nezer leds av VTT i Finland och har EU-bidrag från Intelligent Energy Europe. I Sverige finansieras projektet av Stockholms stad, AB Stockholmshem, Stockholms Stadshus och Stiftelsen IVL.

Projektfakta

  • Nezer - Nearly zero energy building renovation
  • Budget: 4 MSEK
  • Finansiär: EU (Intelligent Energy Europe)Stockholms stad AB, Stockholmshem, Stockholms Stadshus, Stiftelsen IVL
  • Period: 2014 - 2017
Sidan senast ändrad: 2020-10-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen