1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Städer värmer sig själva
En stad med en EU-logga

Städer värmer sig själva genom outnyttjade värmeflöden

Varje år slösas stora mängder energi bort inom EU. Projektet Reuseheat ska demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflödena som finns i stadsmiljöer. Det handlar om värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten som nu ska kunna användas i bostadshus och kontor.

Ett värmesystem som kan ta tillvara på den värme som människor i en stad genererar bara genom att vara i staden är en pusselbit för att bygga en smart stad.

Reuseheat fokuserar på outnyttjade värmeflöden, som ska kunna införlivas i befintliga fjärrvärmesystem. Detta sker genom fyra olika demonstrationsprojekt som finns i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. I franska Nice ska man återvinna värme från avloppsvatten för att värma kontor och hotell och i rumänska Bukarest ska man utvinna värme från ventilationsschakten i tunnelbanesystemet. I anslutning till ett område med lågenergihus i tyska Brunswick ska energin från en närliggande serverhall värma upp husen och i Spanien ska värme från kyla användas för att fasa ut äldre, fossil värme.

En viktig del av projektet är också att förstå affären, vilka risker det finns med multipla värmesystem och hur man får ekonomi i systemet. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och 16 parters från flera europeiska länder deltar. Reuseheat finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020.

Projektfakta

  • ReUseHeat
  • Budget: 4,49 MSEK
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 767 429
  • Samarbetspartners: Euroheat and Power, London School of Economics and Political, Science, Fundacion CARTIF, Tractebel Engineering SA, Högskolan i Halmstad, Aalborg universitet, RINA Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Electricite de France, Metropole Nice Cote d’Azur, Metroul SA, Veolia Energie, Deutschland Gmbh, Braunschweiger Versorgungs, Gas Natural SDG och Dansk Fjernvarme Forening
  • Period: 2017 - 2021
Sidan senast ändrad: 2020-10-16

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen