Fjärrvärmerör med industri i bakgrunden.

Re-Witch skapar sval kyla från ren värme

Re-Witch är ett projekt, finansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe, med fokus på att använda förnybar energi och spillvärme i industrier för att producera kyla och energiutvinning.

Det övergripande målet med projektet Re-Witch är att leverera kostnadseffektiva, banbrytande lösningar inom hållbar industriell kylning och uppvärmning. För att nå målet kommer Re-Witch att demonstrera avancerad termiskt driven industriell kylteknik baserad på ADsorption- och ABsorptionsprocesser som drivs av en optimerad blandning av låggradigt avfall och förnybara källor (innovativa plana solfångare med högt vakuum). Sådana lösningar kommer att demonstreras på fyra demoanläggningar som omfattar livsmedels- och dryckessektorer samt industrisektorer där värme-till-kyla-lösningar ännu inte har utforskats i stor utsträckning (bioraffinaderi).

Aktiviteten kommer att slutföras genom att studera möjligheten att efterlikna de föreslagna teknikerna på andra platser, även integrerade med fjärrvärmenätverk (DHN).

Parter i tio länder

Projektet kommer att levereras av ett industridrivet konsortium med 26 partners från 10 länder och det består av några av de mest innovativa små och medelstora företagen, stora företag och FoU-centra inom området industriell förnybar uppvärmning och kylning (H&C) som utnyttjar erfarenheter från industriella och EU-finansierade projekt (HYCOOL, SO-WHAT, Indus3Es).

IVL:s roll är främst att identifiera viktiga faktorer för effektiva kontrakt mellan relevanta intressenter och att utveckla affärsmodellkoncept för demoanläggningarna.

Logotyp för EU-finansierade forskningsprojektet Re-Witch med slogan "The coldes cold from the cleanest heat".
EU flagga med texten Funded by the EU

Funded by the European Union Horizon Europe programme, under Grant agreement n°101138697. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Projektfakta

  • Projektnamn: Renewable and Waste heat valorisation in Industries via Technologies for Cooling production and energy Harvesting (RE-WITCH)
  • Budget: 9,5 miljoner Euro
  • Finansiär: Europeiska Unionen genom programmet Horizon Europe.
  • Samarbetsparter: Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Universita Degli Studi Di Genova, Sorption Technologies Gmbh, Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Technische Universitat Berlin, Hochschule Fur Angewandte Wissenschaften Munchen, Bs Nova Apparatebau Gmbh, Stam Srl, Gruppo Sigla Srl, Pragma -Iot Ae, Idp Ingenieria Y Arquitectura Iberia Sl, Browar Glubczyce Spolka Akcyjna, Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera Del Valle De Los Pedroches, Mil Oil Hellas Anonymi Etairia Kaysima Lipantika, Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis, Ciaotech Srl, Institute For European Energy And Climate Policy Stichting, Food-Processing Initiative E. V, Dr. Jakob Energy Research Gmbh & Co. Kg, Gradyent B.V, Cartiera Dell'adda Srl, Lietuvos Energetikos Institutas, Net EU Contribution, Tvp Solar Sa, Ost - Ostschweizer Fachhochschule, The University of Birmingham
  • Period: 2024 - 2027

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 7. Hållbar energi för alla
  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur