Plastkorkar i olika färger

Policy brief om högvärdig plaståtervinning

Tillsammans med Svensk plaståtervinning har IVL genomfört ett forskningsprojekt kring miljönyttan och policyutveckling kring högvärdig plaståtervinning.

Som del i projektet arbetades det fram en så kallad policy brief som är en bredare expertsammanfattning i frågan som riktar sig till beslutsfattare. I detta arbete tog IVL hjälp av ett flertal experter från olika aktörer på området inklusive forskare. Policy brief:en spreds bland annat genom pressmeddelande. Arbetet visar på hur resultat från policyinnovationsarbete kan se ut och spridas.